Důležité upozornění!

Upozorňujeme občany na výskyt krádeží a vloupání do domů v okolních vesnicích.
Vyzýváme proto občany, aby zvýšili pozornost a sledovali pohyb cizích osob a aut a aby si zabezpečili svá obydlí.