Faktury za vodné a stočné za rok 2009

Oznamujeme občanům, že faktury za vodné a stočné za rok 2009 je možno na Obecním úřadě v letošním roce zaplatit podle jednotlivých ulic a to následovně:

  • Ve středu 12. května v době 9.00-19.00 hod: Anenská, Samota, Sokolská, Trávníky
  • V pondělí 17. května v době 9.00-19.00 hod: Kopaninky, Na Nivách, Pod Lipami. Úvoz
  • Ve středu 19. května v době 9.00-19.00 hod: Nádražní, Na Rybníkách, Na Vývozech, Prachatičky

Faktury je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce dle dispozic na faktuře, variabilní symbol je číslo faktury.