Historie

Kalendář • 19.10.2019

Dnes má svátek Michaela, zítra Vendelín

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Vítání občánků
05. 10. 2019


Václavská vycházka
28. 09. 2019


Pivní mikrofestival
24. 08. 2019

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Minulost obce slovem i obrazem

Vážení návštěvníci,

vstoupili jste na stránku, která by se do budoucna chtěla zabývat historií obce Silůvky a jejím nejbližším okolím. odkaz na stráky s historií

Naše obec má Pamětní knihu obce založenou v roce 1923 a v současnosti postupně vzniká již její 5. svazek. V nejstarším svazku Pamětní knihy uloženém v archívu v Rajhradě jsou časté odkazy na obrazové materiály umístěné ve zvláštní příloze, ty se však do dnešních dnů nedochovaly.

Nedílnou součástí každé kroniky či pamětní knihy obce je totiž její obrazová a dokumentační příloha sestavená z fotografií, pozvánek, plakátků, tabulek, výstřižků a mnoha dalších dokumentů, které mají vztah k obci a lidem žijících v obci a jejím nejbližším okolí. Zřízení takovéto samostatné přílohy ke kronice obce nařizuje již zákon o pamětních knihách obecních z roku 1920. Tyto obrazové přílohy jsou i nejatraktivnější částí každé obecní kroniky a bývají často využívány při různých výstavkách nebo besedách majících vztah k minulosti obce.

V obci Silůvky s více než osmdesátiletou kronikářskou tradicí dosud vůbec žádná obrazová příloha ke kronice, která by dokumentovala život v naší obci v minulosti a v současnosti a byla zachována do budoucna nebyla. Veškeré výstavky fotografií a starých dokumentů, které se na území naší obce v minulosti konaly, byly sestaveny ze soukromých sbírek jejích pořadatelů.

Během roku 2006 jsem začal jako obrazovou a dokumentační přílohu ke kronice obce vytvářet samostatné „Obrazové album obce Silůvky“ a začal s jeho uspořádáním na volných listech formátu A3, které lze do budoucna libovolně tematicky třídit. V současnosti již mám tímto způsobem (i když ještě bez popisků pod jednotlivými fotografiemi) zpracováno asi 800 fotografií a na zpracování čeká dalších asi 1200 fotografií z rozmezí let 1890–1980 a rád bych dále pokračoval v získávání dalších materiálů.

Jako kronikář této obce mám možnost se setkávat s nejrůznějšími dnes již historickými dokumenty a fotografiemi. Přemýšlel jsem, jakým nejvhodnějším způsobem by bylo možné co nejvíce těchto materiálů zpřístupnit všem zájemců, aby do nich mohl každý kdykoliv nahlédnout a třeba si u nich zavzpomínat. Myslím si, že pokud tyto materiály leží zastrčené někde v krabici je to skoro totéž, jako by nebyly vůbec. Jeden ze způsobů, jak s těmito materiály seznámit veřejnost jsou občasné tematické výstavky. Mají nespornou výhodu, že se u nich lidé setkají, společně si popovídají ale nevýhoda je, že se jedná o záležitost velmi časově omezenou (den, dva, víkend…) a ne všem se podaří tuto akci navštívit.

Chtěl bych, aby zde uvedené informace byly pokud možno co nejkompletnější a nejpřesnější, aby tak vzniklo jakési společné album, s jehož vznikem by napomohlo co nejvíce občanů. Pokud tedy budete mít k čemukoliv, co zde uvidíte doma nějaké další doplňující materiály, pokud poznáte osoby na některé z fotografií, nebo budete vědět jakékoliv další připomínky a upřesnění ke zde vystaveným materiálům prosím napište to na e-mailovou adresu: radysek@gmail.com nebo to osobně sdělte a přineste kronikáři obce Silůvky Radku Neužilovi. Všechny tyto vaše připomínky budou v co nejkratším čase doplněny a případně zapůjčené materiály vám zpět nepoškozené vráceny.

Radek Neužil, kronikář obce Silůvky
radysek@gmail.com

Silůvky a okolí na starých fotografiích najdete  zde.