Obecní úřad

Kalendář • 19.10.2019

Dnes má svátek Michaela, zítra Vendelín

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Vítání občánků
05. 10. 2019


Václavská vycházka
28. 09. 2019


Pivní mikrofestival
24. 08. 2019

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Elektronická podatelna

Informace k provozu elektronické podatelny Oú SILŮVKY

Dnem 1. října. 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Nařízení vlády ukládá orgánům veřejné správy zřídit elektronické podatelny a přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem.

Dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme následující informace:

Adresa elektronické podatelny

Adresa naší elektronické podatelny je podatelna@siluvky.cz a je schopna přijmout elektronicky nešifrované datové zprávy ve formátech *.doc (MS Word 6.0/95), *.xls (MS Excel 5.0/95), *.txt, *.rtf. Prostřednictvím elektronické podatelny je obecní úřad schopen přijmout elektronická podání podepsaná elektronickým podpisem a rovněž odeslat elektronickým podpisem opatřenou poštu. Akceptován bude pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní údaje pro příjímání datových zpráv na datových nosičích

Podání v elektronické formě lze také předat přímo v kanceláři OÚ Silůvky, Prachatičky 39, na disketách nebo na CD-ROM.

Pravidla potvrzování / doručení datových zpráv

Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem obce poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele. Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu pouze na výslovnou žádost odesílatele.

Součástí potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu:

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nedojde, jeho datová zpráva nebyla e-podatelně doručena.

Potvrzení o příjmu datové zprávy učiněné na datovém nosiči bude probíhat při předání datového nosiče, kdy bude vystaveno potvrzení o přijetí (toto potvrzení není potvrzením ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách), a to na počkání. Potvrzení o příjmu datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno poštou na adresu uvedenou v datové zprávě na výslovnou žádost odesílatele.

Technické parametry datových zpráv

Jsme způsobilí přijmout datové zprávy ve formátu *.doc (MS Word 6.0/95), *.xls (MS Excel 5.0/95), *.txt, *.rtf, *.jpg a to o celkové maximální velikosti 1 MB. Jiné formáty nebudou akceptovány, o čemž bude odesílatel informován.

Postup testování na škodlivý software a chybný formát

Doručená datová zpráva je testována v několika hlediscích. V případě, že byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesílatel neobdrží zprávu potvrzující doručení, je pravděpodobné, že se jednalo o zprávu narušenou jedním z výše uvedených důvodů a takovou zprávu nebylo možné zpracovat.

Dotazy týkající se provozu el. podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu obec.siluvky@siluvky.cz.

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny:

Seznam právních předpisů, podle kterých lze činit právní úkony v elektronické podobě:

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod. K těmto účelům je i nadále určen e-mail: obec.siluvky@siluvky.cz.