Informace o přiznání daně z nemovitosti za rok 2010

V roce 2009 provedl Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj převod platné katastrální mapy obce Silůvky na digitální katastrální mapu. Každý občan, kterého se tato změna týká, obdržel z Katastrálního úřadu, Brno-venkov, Úzká 6, oznámení o doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem a přílohu – srovnávací sestavení parcel. Všichni, kdo tento dopis obdrželi, musí jako vlastníci pozemků podat na Finanční úřad Brno-venkov, Brno, Příkop 8 daňové (dílčí) přiznání k dani z nemovitostí a jsou povinni od 1.1.2010 daň z nemovitostí platit. Jedná se také o vlastníky, kteří své pozemky pronajímají soukromníkům i Agru Ořechov, a.s. Dílčí daňové přiznání se podává na Finanční úřad Brno-venkov v Brně, Příkop 8 nejpozději do 30.4.2010.

Na Obecním úřadě v Silůvkách jsou k dispozici formuláře přiznání k dani z nemovitostí, vč. příloh, pokyny k vyplnění a tabulka změn sazeb daně z nemovitostí od 1.1.2010.

Více informací naleznete v tomto dokumentu.