Informace obce Silůvky k provozování vodovodu, kanalizace a ČOV od r. 2021 Vodárenskou společností VAS.a.s.

Vážení silůvští spoluobčané,

odběratelé služeb dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní. Oslovuji Vás nyní v prvních dnech r. 2021 s informacemi k problematice provozování a vlastnictví vodohospodářského majetku.

  Obec Silůvky vybudovala v r. 2004 po celé obci vodovod s pitnou vodou pro veřejnou potřebu a provozování včetně kanalizace zajišťovala vlastními silami až do teď. Nyní nastává doba změn a tak se i v tomto způsobu provozování vodovodu, kanalizace a ČOV zastupitelstvo rozhodlo ke změně.

  Zastupitelstvo obce Silůvky na řádných veřejných zasedáních v prosinci  3.12. 2020 a následně 16. 12. 2020 rozhodlo a přijalo usnesení, dle kterého obec Silůvky, jakožto jediný vlastník vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV), v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pronajímá a svěřuje tento veškerý svůj vodohospodářský majetek do provozování se všemi povinnostmi Vodárenské společnosti VAS a.s. Brno-venkov, IČO 494 55 842 a to od 1. 1. 2021. Vlastnictví vodohospodářského majetku obce Silůvky se tak pronájmem do provozování nemění, obec je nadále jediným vlastníkem.

Více informací naleznete zde:   SILŮVKY dopis ukončení provozování

Věřím, že rozhodnutí zastupitelstva obce Silůvky o novém provozovateli je správné a spolupráce s Vodárenskou společností VAS a.s. Brno-venkov bude po všech stránkách pro obec i pro Vás přínosná a profesionální. Věřím, že činnost VAS a.s. bude spolehlivá a pečlivá především v dodávce pitné vody, tak důležité pro naše zdraví a také při vypouštění vyčištěných odpadních vod zpět do přírody.

Přeji Vám všem nadějný a vydařený rok 2021 a pevné zdraví.

V Silůvkách 5. ledna 2021

                                                                                                                                 Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky