Nalezeny klíče a mobil

V Orelském klubu v Silůvkách byl zapomenut velký svazek klíčů. Je odevzdán na obecním úřadě v Silůvkách.

V obci Silůvky byl nalezen mobil v obalu. Původně měl být předán majiteli v obchodě. Majitel si však mobil přišel vyzvednout dříve, než ho nálezce do obchodu předal. Informace o mobilu na obecním úřadě. Telefonický kontakt na obecní úřad Silůvky 547225127 nebo 724174352.