Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Faktury za vodné a stočné

V následujících dnech obdrží všichni občané obce Silůvky do svých schránek faktury na vodné za 2. pololetí roku 2008 a stočné za celý rok 2008. Faktury je možno platit bezhotovostně na účet obce, variabilní symbol je číslo smlouvy, nebo v hotovosti v následujících termínech dle ulic:

Pondělí 20.4.2009 9-19h – ulice: Nádražní, Prachatičky, Anenská
Středa 22.4.2009 9-19h – ulice: Pod Lipami, Úvoz, Na Rybníkách, Kopaninky
Pondělí 27.4.2009 9-19h – ulice: Sokolská, Na Nivách, Na Vývozech, Trávníky

Poplatky za svoz odpadu a ze psů budou na Obecním úřadě Silůvky vybírány v druhé polovině května, termín bude vyhlášen rozhlasem, oznámen na tomto webu a vyvěšen v místních obchodech.

Turnaj v malé kopané

V sobotu 25.dubna se koná na hřišti Pod Lipami Župní turnaj v malé kopané. Zúčastní se družstava žáků a mužů. Začátek v 9.hodin. Srdečně zve Jednota Orel Silůvky.

Výluka na vlakové trati

Na železniční trati č. 244 Brno – Hrušovany na d Jevišovkou ve 13. týdnu r. 2009 je z důvodu výluky zavedená náhradní autobusová doprava.

Konkrétně se jedná o akce:
– ve dnech 25. a 26. 3. 2009, vždy v době od 7.30 do 13.25 hod., denní výluky traťové koleje Moravské Bránice – Moravský Krumlov, náhradní doprava v úseku Ivančice – Moravský Krumlov (- Bohutice)
– dne 28. 3. 2009, v době od 8.00 do 16.00 hod., denní výluka traťové koleje Moravský Krumlov – Rakšice, náhradní doprava v úseku Moravský Krumlov – Rakšice (- Bohutice)

Informace o výlukách (vč. informací o organizaci dopravy po dubu výluk) naleznete rovněž na www.cd.cz/vyluky. Prostřednictvím uvedené stránky se také můžete přihlásit k automatickému odběru informačních e-mailů s přehledem výluk na vámi zvolené období, kraje a tratě.

Přerušení příjmů žádostí o vydání e-pasů a předávání e-pasů občanům

Městský úřad Šlapanice oznamuje občanům, že od 25. 3. – 31. 3. 2009 bude pracoviště Městského úřadu Šlapanice v Brně, Opuštěná 2, odpojeno od systému CDBP, a proto nebude možné v této době podávat žádosti o vydání e-pasu a předávat e-pasy občanům. E-pas je pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. E-pas občanů, kteří budou o jeho vydání žádat po 1.4.2009, bude obsahovat i údaje o otiscích prstů.

Společné setkání občanů všech generací – beseda

V pátek 6. března 2009 se v orlovně uskutečnila za velkého zájmu občanů zajímavá beseda. Jako první zaujal přítomné cestovatel pan Jiří Čefelín svým poutavým vyprávěním a promítáním fotek ze své cesty po Turecku, Sýrii, Jordánsku, Izraeli a Egyptu. Poté vystupila paní Gerta Mazalová se svými spolupracovníky se Sdružení obrany spotřebitelů. Seznámili nás s tím ,na co máme jako zákazníci nárok a jak nenaletět různým podvodníkům. A na závěr vystoupil kronikář obce Radek Neužil s velmi poutavým povídáním o Silůvkách na starých mapách a pohlednicích. Beseda se proti časovému plánu o hodně protáhla a doufáme, že bude mít brzké pokračování.

Zde si můžete porhlédnout fotografie z této besedy.

Posilovna v Orlovně

Od středy 4. března 2009 je otevřena posilovna v Orlovně Silůvky v 1.poschodí. Všechny kategorie mužů a žen zveme na seznámení s prostředím posilovny. Další podrobnosti se dozvíte přímo v posilovně.

Otevřeno:
Středa 17 – 20 hod.
Pátek 17 – 20 hod.

Cena:
Muži a dorost nad 20 roků: 40Kč/hod.
Děvčata, důchodci a členové Orla: 30Kč/hod.

Za pořádek a odborné seznámení odpovídají Tomáš Vyskočil a Martin Fišer

Cvičení je na vlastní nebezpečí!

Fotografie posilovny si můžete prohlédnout zde.

Valná schůze TJ Sokol Silůvky

TJ Sokol Silůvky zve všechny své členy na valnou schůzi, která se uskuteční 17.3.2009 od 18:00 hod. v malém sále sokolovny.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva o hospodaření
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva náčelníků
6. Zpráva vzdělavatelky
7. Návrh činnosti na další období
8. Diskuse
9. Závěr

Country večer

TJ Sokol Silůvky, country skupina Woraz a taneční skupina A je to vás srdečně zvou na COUNTRY VEČER. Přijďte si poslechnout či zatancovat do Sokolovny v Silůvkách v sobotu 28. března 2009 ve 20:00 hod.
Obřerstvení zajištěno, vsutpné 50,- Kč.

Více o skupině Woraz na www.woraz.estranky.cz.