AKTUALIZOVÁNO 14.3.2020 – Preventivní opatření, zákazy a nařízení týkající se obce a občanů obce Silůvky vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu vládou ČR

Vážení občané,

vzhledem k aktuální situaci vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás informujeme, že vláda mimo jiné zakazuje:

všechny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání orgánů veřejné moci a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. viz příloha .

Vláda zakazuje od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 přítomnost veřejnosti  v provozovnách stravovacích a restauračních služeb.

Vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, bazény, koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie, turistické informační centra.

Nově od 14.3.2020 zakazuje přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích s účastí nad 30 osob ve stejný čas a zakazuje prodej na tržnicích a tržištích

Vláda zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, školských zařízeních a v uměleckých školách.

Vláda zakazuje cestování do rizikových oblastí okolních států Rakouska a Německa a do dalších zemí Evropské unie Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, dále Čína, Jižní Korea a Írán.

Vláda nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka

Dále bylo v naší obci provedeno preventivní opatření uzavřením provozu mateřské školy.

Konkrétně v obci Silůvky bude po dobu vyhlášeného nouzového stavu na 30 dnů

  • uzavřena Základní i Mateřská škola
  • uzavřena obecní knihovna
  • uzavřena sokolovna a sál orlovny –  provoz (cvičení, tréninky malých skupin) je možný po dohodě s výborem spolků  –  platí ovšem omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

Ostatní venkovní sportoviště a hřiště jsou plně k dispozici – platí omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

V DPS Silůvky jsou zavedeny zvýšené hygienické opatření a platí zde zákaz návštěv, to neplatí pro rodinné příslušníky obyvatelů DPS.

Všechny restaurace a hospody budou uzavřeny do 24.3.2020

Nebudou se konat nedělní bohoslužby v Evangelickém kostele, v kapli v Pršticích, v Ořechově ani v Tikovicích

Nebudou se konat nejbližší plánované akce:

dětský maškarní karneval a beseda s cestovatelem

Obchod s potravinami MINIMARKET pana Miroslava Bučka je plně v provozu s dostatkem zásob potravin.

 Předem děkujeme všem zodpovědným občanům za spolupráci a dodržování nařízených opatření a věříme, že se nám brzy podaří navrátit k běžnému životu.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13. 3. a 14.3. 2020

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje:

 Obyvatelům všech obcí ve správním obvodu dodržovat veškerá opatření vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu, zvláště karanténu, minimalizovat kontakty, dodržovat odstupy a většinu času zůstávat doma.V případě obtíží kontaktovat přednostně bezplatnou tel. linku 800 129 921, která je v provozu nonstop.

Seniorům: omezit pobyt ve skupinách, omezit nákupy, navštěvovat lékaře jen v nezbytných případech a návštěvu s lékařem předem telefonicky konzultovat.

Rodičům dětí: do péče mateřské školy předávejte jen absolutně zdravé děti, případně děti ponechejte doma.

Zřizovatelům MŠ: uzavřít tato zařízení MŠ podle místních podmínek

Starostům ORP Šlapanice:Uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení obcí. Stejné opatření přijmout u příspěvkových zařízení obcí od soboty 14. 3. 2020 (kluby seniorů, mateřská centra, kulturní domy)pro domy s pečovatelskou službou a jiná sociální zařízení zajištění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce u vstupu do zařízení)pověřit obecní policie kontrolou dodržování otevírací doby restauračních zařízení

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje dobrovolným organizacím a spolkům v obcích:respektovat zákaz shromažďování, uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení spolků, omezit tréninkovou a sportovní činnost.

Městský úřad Šlapanice žádá občany:  v rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obcí, které jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností města Šlapanice, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Městského úřadu Šlapanice a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech a to v omezených úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, telefonicky nebo prostřednictvím služeb České pošty.

Zápis z druhého jednání KŠ ORP Šlapanice, dne 14.03.2020

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13. 3. 2020

Vláda zpřísňuje bezpečnostní a krizová opatření 14.3.2020

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. viz příloha dole.

Vláda rozhodla o uzavření všech restaurací a stravovacích provozů, t.zn. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),který může probíhat bez časového omezení.

Znění dalšího krizového opatření – usnesení vlády v příloze zde: sb033-20-AK 

Vláda nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka

AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU – ZŘÍZENÍ INFORMAČNÍ LINKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupil Krajský úřad Jihomoravského kraje ke zřízení speciální informační linky pro veřejnost. Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

Informační linka funguje od dnešního dne (12.3.2020) od 12:00 hod. a bude v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:00. Informační linka byla zřízena z důvodů v současnosti přetížené linky Krajské hygienické stanice (KHS) a budou ji obsluhovat proškolení pracovníci. Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

Linka slouží k zodpovězení základních dotazů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

AKTUALIZOVÁNO – Starosta obce informuje občany, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 12.3.2020 14.00 hod. na dobu 30 dnů. Platí zákaz pořádání akcí nyní s počtem více jak 30 osob, uzavření školy a preventivně i školky.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Další detailní informace a znění nařízení zde v dokumentech:

Usneseni_vlady_nouzovy_stav

sb0030-2020

sb031-20

1_Opatření obecné povahy MV

Priloha OOP

hranicni-obce-se-statem

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Mimořádné opatření_-_kontrola_příznaků_infekčního_onemocnění

pdf.pngUsneseni_vlady_nouzovy_stav.pdf

Ředitelka ZŠ a MŠ v Silůvkách oznamuje, že od čtvrtka 12.3.2020 je přerušen provoz mateřské školky.

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření  ministerstva zdravotnictví, Bezpečnostní rady státu, doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem od zítřejšího dne – 12.3. přerušuji provoz mateřské školy až do odvolání.

V případě potřeby Vám pro Vašeho zaměstnavatele vystavím žádost o ošetřovné.

V Silůvkách dne 11.3.2020

Mgr. Petra Strádalová ředitelka školy

Ředitelka základní školy v Silůvkách oznamuje, že od středy 11.3.2020 je přerušeno vyučování v Základní škole.

Ředitelka základní školy v Silůvkách oznamuje, že od zítřejšího dne, t.j. od středy 11.3. 2020 je na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví a vlády ČR (opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19) uzavřena škola pro žáky základní školy, kteří musí zůstat doma. Ruší se také všechny školní akce. Tento preventivní stav bude platit až do odvolání. Provoz mateřské školy a jídelny je zatím v plném rozsahu, obědy vaříme a pro mimoškolní strávníky rozvážíme i nadále.       ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ  (OČR) VYSTAVÍ RODIČŮM ŘEDITELKA ŠKOLY, KTERÁ RODIČE PRŮBĚŽNĚ INFORMUJE EMAILEM.     kontakt : skolasiluvky@post.cz , +420 731 588 223

Coronavirus – Covid-19 základní informace a doporučení pro občany

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách od středy 11. března 2020.

 

Prevence šíření koronaviru

https://www.mvcr.cz/clanek/nova-povinnost-pro-cizince-zijicich-v-cr.aspx

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408965&TypeID=2

ZRUŠENO – Obecní úřad Silůvky informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Silůvky dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky svolaného starostou obce panem Zdeňkem Praxem.

Místo konání: zasedací místnost v 1. patře obecního úřadu Silůvky, Prachatičky 39.

Doba konání: středa 18.3.2020 v 19 hodin.

oznámení a program  Program veřejného zasedání je zveřejněn na elektronické úřední desce