Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

MUDr.Kachlíková – dětská lékařka oznamuje úpravu ordinační doby od 8.00 do 10.00hod

MUDr.Kachlíková oznamuje protiepidemická opatření dle doporučení Lékařské komory:

– ordinační doba je zkrácena od 8.00 do 10.00 hod., úterní odpolední ordinace se zcela ruší

– neprovádí se očkování a preventivní prohlídky

– ruší se kojenecké poradny.

Využijte možnost zaslání e-receptu, konzultace přes telefon nebo email.

Děkuji a přeji pevné zdraví.    Frantová Dáša- sestra

Od 16.3.2020 do 24.3.2020 platí nové opatření vlády – omezení pohybu osob

Vláda České republiky vyhlásila na celém území ČR omezení pohybu osob s účinností od půlnoci z neděle 15. 3. na pondělí 16. 3. a s platností do 24. 3. 2020 do šesté hodiny ranní. To znamená zákaz volného pohybu na území celé České republiky s výjimkou cesty do zaměstnání či k výkonu podnikatelské činnosti.

Zákaz volného pohybu dále neplatí pro nezbytné cesty k lékaři, za rodinou nebo osobami blízkými, pro zajištění základních životních potřeb, jako je nákup potravin, léků či hygienického zboží, krmiva pro zvířata, vyřízení nezbytných úředních záležitostí, bankovních nebo poštovních služeb či doplnění pohonných hmot.

Další informace budeme aktualizovat během pondělí 16. 3.

Celé znění nařízení vlády najdete zde sb0035-2020

Noste roušky na ústa, když jdete ven – doporučují všichni, ale co když se nedají sehnat? – vyrobte, nebo ušijte si je zatím sami a noste je alespoň pro částečnou ochranu sebe a svého okolí.

Všichni doporučují nosit roušky na ústa, ale roušky  jsou nedostatkovým zbožím. Podařilo se mi jich zatím sehnat pro Silůvky cca 400ks (potřebným lidem, kteří musí jít ven z domu se budou rozvážet v úterý 17.3.2020). Stát bude ze svých rezerv zásobovat nejprve zdravotníky, policisty a pracovníky v dopravě a obchodech. Doporučuji proto, než budou roušky i pro všechny běžné obyvatele, roušku si zatím vyrobit, nebo ušít z více vrstev bavlněné látky. !!! Roušky je dobré nosit zejména tehdy, vydáváte-li se do míst s větší koncentrací lidí, tedy k lékaři, na nákup, do lékárny, na poštu a podobně. Pamatujte přitom, že nejde primárně o vaši, ale zejména o ochranu druhých.!!! 
Zdeněk Prax

Jak si vyrobit roušku doma? Zde návody 

Aktuální informace k situaci s koronavirem a nové  tísňové lince 1212 ministerstva zdravotnictví zde.

AKTUALIZOVÁNO 14.3.2020 – Preventivní opatření, zákazy a nařízení týkající se obce a občanů obce Silůvky vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu vládou ČR

Vážení občané,

vzhledem k aktuální situaci vyhlášení nouzového stavu vládou ČR Vás informujeme, že vláda mimo jiné zakazuje:

všechny divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání orgánů veřejné moci a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby.

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. viz příloha .

Vláda zakazuje od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 přítomnost veřejnosti  v provozovnách stravovacích a restauračních služeb.

Vláda zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, bazény, koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie, turistické informační centra.

Nově od 14.3.2020 zakazuje přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích s účastí nad 30 osob ve stejný čas a zakazuje prodej na tržnicích a tržištích

Vláda zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, školských zařízeních a v uměleckých školách.

Vláda zakazuje cestování do rizikových oblastí okolních států Rakouska a Německa a do dalších zemí Evropské unie Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Francie, dále Čína, Jižní Korea a Írán.

Vláda nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka

Dále bylo v naší obci provedeno preventivní opatření uzavřením provozu mateřské školy.

Konkrétně v obci Silůvky bude po dobu vyhlášeného nouzového stavu na 30 dnů

  • uzavřena Základní i Mateřská škola
  • uzavřena obecní knihovna
  • uzavřena sokolovna a sál orlovny –  provoz (cvičení, tréninky malých skupin) je možný po dohodě s výborem spolků  –  platí ovšem omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

Ostatní venkovní sportoviště a hřiště jsou plně k dispozici – platí omezení účastí nad 30 osob ve stejný čas

V DPS Silůvky jsou zavedeny zvýšené hygienické opatření a platí zde zákaz návštěv, to neplatí pro rodinné příslušníky obyvatelů DPS.

Všechny restaurace a hospody budou uzavřeny do 24.3.2020

Nebudou se konat nedělní bohoslužby v Evangelickém kostele, v kapli v Pršticích, v Ořechově ani v Tikovicích

Nebudou se konat nejbližší plánované akce:

dětský maškarní karneval a beseda s cestovatelem

Obchod s potravinami MINIMARKET pana Miroslava Bučka je plně v provozu s dostatkem zásob potravin.

 Předem děkujeme všem zodpovědným občanům za spolupráci a dodržování nařízených opatření a věříme, že se nám brzy podaří navrátit k běžnému životu.

Zdeněk Prax – starosta obce Silůvky

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13. 3. a 14.3. 2020

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje:

 Obyvatelům všech obcí ve správním obvodu dodržovat veškerá opatření vyplývající z vyhlášeného nouzového stavu, zvláště karanténu, minimalizovat kontakty, dodržovat odstupy a většinu času zůstávat doma.V případě obtíží kontaktovat přednostně bezplatnou tel. linku 800 129 921, která je v provozu nonstop.

Seniorům: omezit pobyt ve skupinách, omezit nákupy, navštěvovat lékaře jen v nezbytných případech a návštěvu s lékařem předem telefonicky konzultovat.

Rodičům dětí: do péče mateřské školy předávejte jen absolutně zdravé děti, případně děti ponechejte doma.

Zřizovatelům MŠ: uzavřít tato zařízení MŠ podle místních podmínek

Starostům ORP Šlapanice:Uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení obcí. Stejné opatření přijmout u příspěvkových zařízení obcí od soboty 14. 3. 2020 (kluby seniorů, mateřská centra, kulturní domy)pro domy s pečovatelskou službou a jiná sociální zařízení zajištění zvýšených hygienických opatření (dezinfekce u vstupu do zařízení)pověřit obecní policie kontrolou dodržování otevírací doby restauračních zařízení

Krizový štáb ORP Šlapanice doporučuje dobrovolným organizacím a spolkům v obcích:respektovat zákaz shromažďování, uzavřít kulturní, společenská a sportovní zařízení spolků, omezit tréninkovou a sportovní činnost.

Městský úřad Šlapanice žádá občany:  v rámci nutných protiepidemických opatření žádáme občany obcí, které jsou součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností města Šlapanice, aby v zájmu ochrany vlastního zdraví i zdraví zaměstnanců úřadu pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy Městského úřadu Šlapanice a přicházeli pouze v nezbytných záležitostech a to v omezených úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod. V ostatních případech doporučujeme s úřadem komunikovat elektronickou cestou, telefonicky nebo prostřednictvím služeb České pošty.

Zápis z druhého jednání KŠ ORP Šlapanice, dne 14.03.2020

Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice ze dne 13. 3. 2020

Vláda zpřísňuje bezpečnostní a krizová opatření 14.3.2020

Vláda ČR rozhodla s účinností od 14. 3. 2020 od 6:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 o uzavření obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších. viz příloha dole.

Vláda rozhodla o uzavření všech restaurací a stravovacích provozů, t.zn. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),který může probíhat bez časového omezení.

Znění dalšího krizového opatření – usnesení vlády v příloze zde: sb033-20-AK 

Vláda nařizuje s účinností od 16. března 2020, 00:00 hodin

1. zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky.

2. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka

AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU – ZŘÍZENÍ INFORMAČNÍ LINKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

HZS JmK informuje, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupil Krajský úřad Jihomoravského kraje ke zřízení speciální informační linky pro veřejnost. Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

Informační linka funguje od dnešního dne (12.3.2020) od 12:00 hod. a bude v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:00. Informační linka byla zřízena z důvodů v současnosti přetížené linky Krajské hygienické stanice (KHS) a budou ji obsluhovat proškolení pracovníci. Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

Linka slouží k zodpovězení základních dotazů v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.

Číslo na bezplatnou informační linku: 800 129 921

AKTUALIZOVÁNO – Starosta obce informuje občany, že v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem přistoupila Vláda České republiky k vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU od 12.3.2020 14.00 hod. na dobu 30 dnů. Platí zákaz pořádání akcí nyní s počtem více jak 30 osob, uzavření školy a preventivně i školky.

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Další detailní informace a znění nařízení zde v dokumentech:

Usneseni_vlady_nouzovy_stav

sb0030-2020

sb031-20

1_Opatření obecné povahy MV

Priloha OOP

hranicni-obce-se-statem

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020_-

Mimořádné opatření_-_kontrola_příznaků_infekčního_onemocnění

pdf.pngUsneseni_vlady_nouzovy_stav.pdf

Ředitelka ZŠ a MŠ v Silůvkách oznamuje, že od čtvrtka 12.3.2020 je přerušen provoz mateřské školky.

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření  ministerstva zdravotnictví, Bezpečnostní rady státu, doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem od zítřejšího dne – 12.3. přerušuji provoz mateřské školy až do odvolání.

V případě potřeby Vám pro Vašeho zaměstnavatele vystavím žádost o ošetřovné.

V Silůvkách dne 11.3.2020

Mgr. Petra Strádalová ředitelka školy