Poplatky na rok 2011

Oznamujeme občanům, že poplatky se  budou na Obecním úřadě v letošním roce vybírat od občanů podle jednotlivých ulic a to následovně:

 Ve středu 11. května  v době  10.00-19.00 hod:   Anenská, Samota, Sokolská, Trávníky
V pondělí 16. května  v době  10.00-19.00 hod:    Kopaninky, Na Nivách, Pod Lipami, Úvoz
Ve středu 18. května  v době  10.00-19.00 hod:   Nádražní, Na Rybníkách, Na Vývozech, Prachatičky

 Poplatky jsou následující:

  • za likvidaci komunálního odpadu – 500 Kč za osobu trvale hlášenou v obci/rok
  • za likvidaci komunálního odpadu – 500 Kč za  rekreační objekt/rok
  • za psa – 50 Kč za prvního psa/rok, 150 Kč za každého dalšího psa/rok
  • za napojení vodárny na obecní studnu – 200 Kč/rok
  • za umístění reklamy – 200 Kč/rok

Poplatky je možno zaplatit i bezhotovostní platbou na účet obce Silůvky č. 2053697349/0800. Variabilní symboly budou:

  • pro platby za likvidaci komunálního odpadu bude ve tvaru 1337+číslo popisné domu
  • pro platby ze psů  bude 1341+č.popisné domu
  • pro platby za napojení vodárny na obecní studnu 2310+č.popisné domu
  • pro platby reklam 1343+ č.popisné domu.

(Příklad – odpad za 3 osoby a jednoho psa v rodinném domě 39 bude uhrazen na účet obce Silůvky následovně: Kč 1.500 variabilní symbol 133739 a Kč 50 variabilní symbol 134139).

V těchto dnech je možno na Obecním úřadě v Silůvkách zaplatit hotově i faktury za vodné a stočné za rok 2010.

V případě jakýchkoli dotazů volejte tel: 547 225 127 nebo pište na mail: obec.siluvky@siluvky.cz.