Představení Ořechovského divadla

Ořechovské divadlo sehraje rozvernou komedii Vlastimila Pešky Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky. Představení se koná v neděli 19. května 2013 v 18 hodin v obecním sále v Ořechově. Vstupné Kč 90,-. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v prodejně květin Jitka na Komenského ulici v Ořechově nebo přímo na pokladně divadla před představením.