Statistika obce za rok 2012

Počet obyvatel 1.1.2012                           759

Přihlášení r. 2012                                     22

Odhlášení r. 2012                                     20

Stěhování v obci r. 2012                             9

Úmrtí r. 2012                                           10

Narození r. 2012                                       7

Sňatky r. 2012                                          7

Počet obyvatel k 31.12.2012                     758