Třídění hliníkového odpadu

Hliníkový odpad z domácnosti, jako plechovky od nápojů, alobal, hliníkové obaly z čokolád, sýrů, jogurtů, omnia víčka, hliníkové příbory a jiné, můžete nově v naší obci odevzdávat jako tříděný odpad do popelnice v ulici Pod Lipami, umístěné před vchodem do zahrady evangelického sboru.