Třikrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se konala v neděli 10. ledna 2016 od 13. hodin. Bylo vybráno Kč 28.237,-. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.