U ČOV na obvyklém místě je umístěn veliký zelený kontejner na BIOODPAD 👍

U ČOV najdete k dispozici další velkoobjemový kontejner na sběr směsného papíru.