Výzva MAS Bobrava – dotace z programu rozvoje venkova

V rámci výzvy budeme podporovat následující oblasti:

Investice do zemědělských podniků např. pořízení kypřiče, traktoru, modernizace technického vybavení, rekonstrukce stájí, pořízení lisu s baličkou apod.

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (tj. podpora drobných podnikatelů) např. pořízení CNC stroje, frézy, soustruhu, koupě užitkového vozu do 3,5 tuny, rekonstrukce střechy provozovny, přístavba restaurace, rozšíření služeb pro využití volného času apod.

Neproduktivní investice v lesích. např. obnova/ vybudování značení naučné stezky, informačních tabulí, odpočívadel, mostků, lávek, umístění herních a naučných prvků, fitness prvků apod.

Více najdete na letácích zde , zde a zde.