Zkrášlení veřejných prostranství

Během září byla školní zahrada osazena novými okrasnými keři a stromky. Mimo ni bylo okrasnými rostlinnými prvky doplněno okolí Památníku obětem světových válek a upraven vzhled parku u knihovny, kde byl prořezán stávající porost a vysazeny nové okrasné keře. Rovněž se provedly úpravy venkovních prostor za parkovištěm při Obecním úřadě.

Nyní došlo i na okolí dětského hřiště Pod Lipami. Všechna upravená místa, tak získala přívětivější vzhled. Více obrázků -zde-