Začínáme cvičit v sokolovně

RELAXAČNÍ  ZDRAVOTNÍ  CVIČENÍ — PRVKY Z JOGY

od  5. 9. 2017 (úterý) v Sokolovně v Silůvkách v 19:00 hod.

členi 10,- Kč, nečleni 20,- Kč

karimatku a přezůvky s sebou

vždy v úterý a čtvrtek v 19:00 hod.

 

AEROBIK

od 5. 9. 2017 (úterý) v Sokolovně v Silůvkách ve 20:00 hod.

50,- Kč

karimatku, přezůvky, ručník a pití s sebou  Aerobik je každé úterý ve 20:00 hod.