ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK ZA HŘIŠTĚM POD LIPAMI

Akce se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v 8:00 hod.

Dovolujeme si touto cestou pozvat všechny malé i velké rybáře a příznivce sportovního rybolovu na akci, která má za cíl zlepšit celkový stav jediné vodní plochy v Silůvkách za hřištěm Pod Lipami, na které především malí rybáři mohou provozovat, alespoň v minimální formě, tuto zájmovou činnost.

Záměrem akce bude postupné vyčištění jezírek od napadaného listí, větví, co největšího množství sedimentu a celkově vylepšení životních podmínek těch několika málo ryb, které v jezírkách žijí.

Odpoledne bude nachystán táborák s opékáním špekáčků.

Případné dotazy na mobilu 724 526 794.

Akce se koná s podporou a pod záštitou obce Silůvky