PŘEDCHÁZENÍ ODPADU V OBCI SILŮVKY – MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA

Žádosti obce Silůvky o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „Předcházení odpadu v obci Silůvky“ registrační číslo CZ.05.01.05/02/22_024/0000761 (dále jen „Projekt“) v rámci výzvy 05_22_024 (dále jen „Výzva“) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) vyhovuje a dotaci poskytuje v plném rozsahu.

Výše poskytnuté dotace : 700 000,- Kč .

Cílem projektu je pořízení nového skladového kontejneru a skladové buňky do areálu sběrného dvora.

Poskytovatel dotace OPŽP – Ministerstvo životního prostředí

Plakat_A3

 

 

TRAKTOR LESNICKÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

PROJEKT – POŘÍZENÍ NOVÉ LESNICKÉ TECHNIKY – OBEC SILŮVKY
je spolufinancován Evropskou unií  v rámci programu : Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.
Cílem projektu je pořízení nového traktoru pro práci v lese, čelního nakladače a lanového navijáku.

Poskytovatel dotace MZe , SZIF

Výše poskytnuté dotace : 931 300,- Kč .

z toho příspěvek EU : 460 993,-Kč

příspěvek z národních zdrojů : 470 307,-Kč

Plakat_A3 traktor

ŠTĚPKOVAČ

Pořízení štěpkovače je spolufinancováno z dotačního titulu MZE 8.6.1. – Technika a technologie pro lesní hospodářství.

Plakat štěpkovač_A3 ke stažení