“Nevědět, co se událo před Tvým narozením
znamená zůstat stále dítětem.”
Cicero

V roce 2006 byla založena edice nazvaná „Silůvky včera a dnes“, která navázala na původní příspěvky pana Zdeňka Škorpíka z let 2000–2004.
Postupně v ní vycházejí nejrůznější materiály seznamující zájemce s historií naší obce (samostatné sešitky, kalendáře, knihy, příspěvky ve zpravodajích obce na historické téma aj.).
Níže najdete seznam všeho, co zde vyšlo. Některé tyto materiály jsou zde k dispozici po kliknutí na obrázek ve formátu pdf ke čtení, tisku, či stažení.

Radek Neužil

sv. I – Stehlík F., Neužil R. (2006): Památník dobrovolného sboru hasičského v Silůvkách, 1897–2007, Obecní úřad Silůvky, 28 stran.

sv. II – Zdražílková J., Neužil R. (2007): 120 let obecní knihovny v Silůvkách, 1887–2007, Obecní úřad Silůvky, 20 stran.

sv. III – Zoufalý J. (2007): Silůvky v obrazech Jiřího Zoufalého, barevný nástěnný kalendář na rok 2008, Obecní úřad Silůvky, 13 listů.

sv. IV – Zoufalý J. (2009): Pietní a pozoruhodná místa v Silůvkách a nejbližším okolí, barevný nástěnný kalendář na rok 2010, Obecní úřad Silůvky, 13 listů.

sv. V – Neužil R. (2010): 100 let Tělocvičné jednoty Sokol Silůvky v obrazech a dokumentech, 1910–2010, Tělocvičná jednota Sokol Silůvky, 600 stran, ISBN 978-80-254-5689-7.

sv. VI – Zoufalý J. (2011): Moje Silůvky potřetí, Obecní úřad Silůvky, barevný nástěnný kalendář na rok 2012, Obecní úřad Silůvky, 13 listů.

sv. VII – Zoufalý J. (2011): PEXESO – Silůvky v obrazech Jiřího Zoufalého, Obecní úřad Silůvky.

sv. VIII – Vyskočilová M., Vyskočilová T. (2011): Silůvský kroj, Obecní úřad Silůvky, 12 stran.

 

sv. IX – Zoufalý, J. (2013): Do Silůvek po kolejích v obrazech Jiřího Zoufalého, barevný nástěnný kalendář na rok 2014, Obecní úřad Silůvky, 13 listů.

sv. X – Strádalová P., Neužil R. (2015): Škola v Silůvkách (Dějiny školství v obci od roku 1783 do současnosti), ZŠ a MŠ Silůvky, 176 stran, ISBN 978-80-260-7488-5.

sv. XI – Neužil, R. (2015): Silůvky na starých pohlednicích aneb “Když pohlednice byla královnou…”. Výběr pohlednic z období let 1900–1930 ze sbírky Radka Neužila. Obecní úřad Silůvky, 14 listů.
sv. XII – Zoufalý, J. (2017): Cesty do Silůvek v obrazech Jiřího Zoufalého, barevný nástěnný kalendář na rok 2018, Obecní úřad Silůvky, 14 listů.
sv. XIII – Neužil R. (2018): Silůvky v období vzniku republiky, Obecní úřad Silůvky, 8 stran.
sv. XIV – Informační list obce Silůvky, číslo 1 (93), ročník 19, jaro 2019, s. 30–33
                    – Silůvky na stránkách dobového tisku – O loupežné vraždě u města Kounic (Moravská orlice, 1877)
                    – Tolar L. (1945): Vzpomínky na dny, kdy naším krajem probíhala válka
                    – Neužil R. (2018): Lípy v katastru obce Silůvky
sv. XV – Informační list obce Silůvky, číslo 2 (94), ročník 19, léto 2019, s. 49–58
                    – Neužil R. (2019): Organizace Orel v Silůvkách od založení v roce 1919 do roku 1990
                    – Záděra J. (2019): Organizace Orel v Silůvkách od roku 1990 do současnosti
sv. XVI – Zoufalý, J. (2019): Proměny Silůvek v obrazech Jiřího Zoufalého, barevný nástěnný kalendář na rok 2020, Obecní úřad Silůvky, 13 listů.
sv. XVII – Informační list obce Silůvky, číslo 3 (95), ročník 19, podzim 2019, s. 33–47
                    – Silůvky před 100 lety… – Dvojtřídní škola obecná v Silůvkách 1919–1920
                    – Neužil R. (2019): Jak se vyvíjel název obce Silůvky
                    – Pikola J., Pikola R. (2019): Náš rodák – Tomáš Pikola (1888–1914)
                    – Silůvky na stránkách dobového tisku –Krásný koutek naší drahé Moravěnky (Moravská orlice, 1913)
sv. XVIII – Informační list obce Silůvky, číslo 4 (96), ročník 19, zima 2019, s. 33–36
                    – Silůvky na stránkách dobového tisku
                       – Krška T. (1898): Hasičská kronika, Sbor hasičský v Silůvkách
                       – Z komisí českého sněmu (Čech –politický týdeník katolický, 1888)
                       – Zemský sněm moravský (Národní listy, 1889)
                       – Zločin krádeže (Lidové noviny, 1909)
                       – Při taneční zábavě (Moravská orlice, 1908)
sv. XIX – Informační list obce Silůvky, číslo 1 (97), ročník 20, jaro 2020, s. 39–43
                 – Z kraje, kde před rokem zuřily velké boje (Rovnost, 1946)
                 – Neužil R. (2020): 75 let skautingu v Silůvkách
sv. XX – Informační list obce Silůvky, číslo 2 (98), ročník 20, léto 2020, s. 27–32
                 – Kratochvíl A. (1904): Vlastivěda moravská, Ivančický okres, kapitola Silůvky
                 – Silůvky na stránkách dobového tisku
                    – Do Ivančic a jeho krásného okolí (Moravská orlice, 1913)
                    – Vražda? (Moravská orlice, 1892)
sv. XXI – Informační list obce Silůvky, číslo 3 (99), ročník 20, podzim 2020, s. 30–36
                 – První jízda vlakem z Brna do Znojma
                 – Viadukt přes údolí Jihlavky u Ivančic na Moravě (Světozor, 1870)
                 – Silůvky před 100 lety… – Dvojtřídní škola obecná v Silůvkách 1920–1921
sv. XXIII – Zoufalý, J. (2020): Moje Silůvky posedmé, Kapky benzínu ve vzpomínkách, barevný nástěnný kalendář na rok 2021, Obecní úřad Silůvky, 14 listů.
Tento kalendář vyšel 28. listopadu 2020 a je k zakoupení na Obecním úřadu v Silůvkách.