• Jednotka dobrovolných hasičů JSDH

  JSDH v obci Silůvky má označení JPO 5 a má 9 členů + 1 náhradníka. Smyslem a cílem JSDH zřizované obcí je kdykoliv dobrovolně a obětavě pomáhat spoluobčanům v případě požárů, záplav, jakýchkoliv nehod a nebezpečných událostí, spadlých stromů, likvidace rojů vos a sršňů….atd.

  Velitelem jednotky JSDH  a současně i starostou SDH Silůvky je pan

  Radim Kominacký  – tel.: +420 724 720 880    email: radim.kominacky@seznam.cz


  Vybavení nového zásahového vozidla JSDH  a pořizování nového vybavení a techniky pro naši jednotku je:

  „Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

  LOGO JMK

  z programu : Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020

 • Sbor dobrovolných hasičů

  Dobrovolní hasiči jsou v obci Silůvky organizováni již od roku 1897. Přes mnoho personálních i organizačních změn bylo a je jejich cílem dobrovolně a obětavě pomáhat spoluobčanům v případě nehod a nebezpečných událostí.

  110 let po založení, v roce 2007, proběhla rekonstrukce Hasičského domu na ulici Sokolská a hasiči získali nové moderní vybavení. V r. 2017 oslavil sbor 120 let od založení společně na oslavě s obcí Silůvky – 740 let od první písemné zmínky. Bylo zde představeno v akci i nové zásahové vozidlo JSDH pro 7 osob a nové vybavení jednotky v akci při hašení osobního automobilu.

  Kontakt:

  Starosta SDH Silůvky

  Kominacký Radim – tel.: +420 724 720 880

  radim.kominacky@seznam.cz

  Velitel jednotky

  Kominacký Radim – tel.: +420 724 720 880

  Více informací na http://hasicisiluvky.webnode.cz/

 • Skautský oddíl Sokolík

  Skautské hnutí v Silůvkách – léty prověřená tradice!

  Historie skautingu v Silůvkách začala již v roce 1945. Od té doby byl oddíl skautů ze Silůvek začleněn pod různé oganizace, nikdy však nepřerušil svoji aktivní činnost. Oddílem prošlo nespočetně chlapců i děvčat ze Silůvek a z okolních vesnic a měst.

  V současnosti je oddíl součástí spolku YMCA Skaut., která sdružuje podobné skautské oddíly a která je součástí celosvětového sdružení mladých lidí. Myšlenkami YMCA byl nadšen např. i prezident Masaryk, který tuto organizaci pomáhal zakládat v Československu.

  Skauti v Silůvkách organizují celoroční činost pro děti a mládež, pořádají či spolupořádají mnoho akcí pro děti i dospělé, mezi něž patří například oblíbený závod Zimní stopou okolo Silůvek či letní stanový tábor uprostřed krásné přírody.

  Schůzky

  Scházíme se pravidelně v naší klubovně v budově sokolovny (mapa) v těchto termínech:

  Berušky a Vlčata – holky a kluci 1. – 4. třída
  sobota 9:00 – 11:00 hod.

  Skauti – holky a kluci 5. – 9. třída
  sobota 13:00 – 15:00 hod.

  Kontakt

  Oddílový email: sokolik@siluvky.cz

  Hlavní vedoucí oddílu
  Aleš “Ali” Konečný
  Anenská 265, Silůvky, 664 46
  tel.:+420 735 867 952
  mail:ali.konecny@gmail.com

  Hospodářka oddílu
  Barbora “Kecka” Škorpíková
  Prachatičky 172, Silůvky, 664 46
  tel.: +420 724 385 848
  mail: skorpikova.barbora@seznam.cz
  čú: mBank: 670100-2211118534/6210

  Veškeré aktuální informace naleznete na http://sokolik.siluvky.cz

 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické

   Informace o Českobratrské církvi evangelické v Silůvkách najdete na adrese www.siluvky.evangnet.cz.

 • TJ Sokol

 • Jednota Orel

  Orel je křesťanskou organizací se sportovní, kulturní a duchovní náplní. Jednota Orel Silůvky byla založena v roce 1919. Po násilném přerušení činnosti v roce 1948 byla činnost Jednoty Orla znovu obnovena v roce 1991. Protože budova orlovny byla v havarijním stavu, došlo v roce 2003 k její celkové rekonstrukci. V roce 2005 byla opravená orlovna slavnostně otevřena a vysvěcena páterem Pavlem Kopeckým. Slavnosti se zůčastnil i páter Bohuslav Bláha z Ořechova a mnoho významných hostů. Jednota Orel Silůvky má v současnosti 70 členů.

  Jednota Orel Silůvky pořádá v průběhu roku několik pravidelných akcí: Orelský ples s předtančením v únoru, krojované Martinské hody v listopadu, společně s obcí Silůvky Vánoční koncert v prosinci. Pořádá také společně s Tělocvičnou jednotou Sokol Silůvky, 4. oddílem YMCA T. S. Sokolíkem Silůvky a Obecním úřadem Silůvky tradiční Atletický čtyřboj pro děti při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Z duchovních akcí pořádá Jednota Orel Silůvky hodovou mši sv. u zvonice sv. Anny, Orelskou pouť na Svatý Hostýn a župní pouť na Floriánka do Moravského Krumlova.

  Ze sportovní činnosti je to především stolní tenis. Jednota Orel Silůvky má čtyři družstva dospělých v soutěžích okresu i kraje. Žáci hrají okresní soutěže. Jednota se zůčastňujeme i atletických soutěží. Žáci se zůčastňují župních i celostátních soutěží v běhu a čtyřboji.

  V přízemí Orlovny je hlavní sál, kde se pořádají kulturní akce nebo hrají utkání ve stolním tenisu. Součástí Orlovny je také hospůdka s názvem Orelský klub. V prvním poschodí je posilovna. Sál i další prostory Orlovny jsou nabízeny případným zájemcům k pronájmu na pořádání sportovních, kulturních, společenských, firemních akcí i rodinných oslav. Po domluvě je možno zajistit i občerstvení, studené mísy, chlebíčky.

  Přijďte mezi nás za sportem , za kulturou nebo do posilovny.

  Kontakt:

  Josef Záděra
  Anenská 57, 664 46 Silůvky
  tel.: 547 225 615
  http://orelsiluvky.webnode.cz

 • Myslivecké sdružení BABÍ HORA z.s.

  MS Babí Hora z.s. má v pronájmu honitbu na katastru obce Silůvky o výměře 650 ha. Zde vykonává právo myslivosti, chov zvěře a péči o krajinu.

  Kontakt :

  předseda MS Babí Hora : Pavel Dobrovodský – tel. +420 728 075 101

  hospodář MS Babí Hora : Ing. Rostislav Beránek – tel. +420 606 620 639

 • Chatová osada Žáček