TRAKTOR LESNICKÝ S PŘÍSLUŠENSTVÍM

PROJEKT – POŘÍZENÍ NOVÉ LESNICKÉ TECHNIKY – OBEC SILŮVKY
je spolufinancován Evropskou unií  v rámci programu : Investice do strojů a technologií využívaných v lesním hospodářství.
Cílem projektu je pořízení nového traktoru pro práci v lese, čelního nakladače a lanového navijáku.

Plakat_A3 traktor

ŠTĚPKOVAČ

Pořízení štěpkovače je spolufinancováno z dotačního titulu MZE 8.6.1. – Technika a technologie pro lesní hospodářství.

Plakat štěpkovač_A3 ke stažení