Pořízení štěpkovače je spolufinancováno z dotačního titulu MZE 8.6.1. – Technika a technologie pro lesní hospodářství.

Plakat_A3 ke stažení