Kalendář • 14.11.2019

Dnes má svátek Sáva, zítra Leopold

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Popelka nazaretská - koncert
10. 11. 2019


Martinské hodyv2019
09. 11. 2019


Sázení s Dominikem - ovocných stromů v aleji a sadu
26. 10. 2019

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Svoz nebezpečného odpadu

zveřejněno: 2019-11-11 ↔ 2019-11-16 | autor: Ivana Jakšová


Pozvánka na vánoční keramické tvoření

zveřejněno: 2019-11-10 ↔ 2019-11-18 | autor: Ivana Jakšová


Oznámení o přerušení elektřiny

E.ON ČR oznamuje, že bude přerušena dodávka elektrické energie v části obce Silůvky v úterý 3.12.2019 od 7.30 do 15.30 hodin. Jedná se o část ulice Anenské od hranic s obcí Prštice po rodinné domy č. 234 a 28 včetně a chatovou oblast Žáček Viz mapka  - elektronická úřední deska

zveřejněno: 2019-11-08 ↔ 2019-12-03 | autor: Ivana Jakšová


Vánoční jarmark s rozsvěcováním stromu 30.11.2019

zveřejněno: 2019-11-01 ↔ 2019-12-01 | autor: Zdeněk Prax


Vánoční koncert v Mělčanech

zveřejněno: 2019-11-01 ↔ 2019-12-15 | autor: Jan Rybníček


Zájezd do Olomouce

zveřejněno: 2019-10-30 ↔ 2019-12-07 | autor: Jan Rybníček


Koláč pro hospic - poděkování

zveřejněno: 2019-10-29 ↔ 2019-11-28 | autor: Jan Rybníček


Posezení u cimbálu

zveřejněno: 2019-10-29 ↔ 2019-11-24 | autor: Jan Rybníček


Posezení s cimbálovou muzikou v Ořechově

zveřejněno: 2019-10-19 ↔ 2019-11-17 | autor: Jan Rybníček


Výzva - odstranění dřevin

zveřejněno: 2019-10-17 ↔ 2019-11-16 | autor: Jan Rybníček


Začíná cvičení v sokolovně

zveřejněno: 2019-09-25 ↔ 2019-11-25 | autor: Jan Rybníček


Pozvánka na zájezd na nákupy

zveřejněno: 2019-09-21 ↔ 2019-11-23 | autor: Jan Rybníček


Vánoční jarmark v Mělčanech

zveřejněno: 2019-09-10 ↔ 2019-12-01 | autor: Jan Rybníček


Kulturní akce v Dolních Kounicích

zveřejněno: 2019-09-06 ↔ 2019-12-21 | autor: Jan Rybníček


Uzavírka silnice 152 v Moravských Bránicích

V důsledku rekonstrukce silnice II/152 bude od 18.6.2019 do 15.11.2019 neprůjezdná obec Moravské Bránice. Podrobnosti najdete na stránkách obce Moravské Bránice zde.

zveřejněno: 2019-06-23 ↔ 2019-11-15 | autor: Ivana Jakšová


Zprávy na elektronické úřední desce

Na elektronické úřední desce jsou zveřejněny tyto informace:

1) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

2) Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zák. 250/2000 Sb.

3) Veřejná vyhláška ( a doplnění) - opatření obecné povahy - lesy

4) Pozvánka na valnou hromadu č. 14 DSO Šlapanicko dne 26.11.2019 vč. návrhu rozpočtu 2020 a návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2024

5) Veřejná vyhláška - úprava provozu na pozemní komunikaci

6) Oznámení o přerušení elektřiny v části obce SIlůvky dne 3.12.2019 a dne 10.12.2019

zveřejněno: 2019-06-22 ↔ 2019-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Pravidla pro poskytování dotací místním organizacím

Zastupitelstvo obce Silůvky na svém zasedání dne 29.6.2016 schválilo pravidla a formuláře pro poskytování dotací místním organizacím. Místní organizace vyplní žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a spolu s povinnými přílohami ji odevzdá na Obecní úřad Silůvky. Žádost spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejné zasedání. Po podpisu smlouvy statutárními orgány bude schválená částka odeslána na účet organizace. Vyúčtování dotace spolu s kopiemi dokladů organizace provede do 15.12. běžného roku odevzdáním na Obecní úřad Silůvky.

zveřejněno: 2019-06-21 ↔ 2019-12-31 | autor: Ivana Jakšová