Kalendář • 22.7.2018

Dnes má svátek Magdaléna, zítra Libor

Anenské chladné rosy ohlašují pěkné časy.

Chystané akce

Zobrazit všechny akce...

Nejnovější fotogalerie


Mini sraz rodáků - rok po té....
23. 06. 2018


XVI.Všesokolský slet Moravské Bránice
17. 06. 2018


SOKOLSKÝ ZÁJEZD
16. 06. 2018

Zobrazit všechny fotogalerie...

Silůvky na malované mapě

Klikněte pro načtení mapy
Interaktivní malovaná mapa Brno-venkov jih

MAPA: © Vydavatelství CBS
www.malovanemapy.cz

Najdete nás na Facebooku

Království Komety

Silůvky jsou součástí Království Komety!

Nabídky práce

Aktuální nabídky práce v okolí Silůvek najdete zde >>>

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky

Silůvky 2015

Obec Silůvky leží přibližně 15 km jihozápadně od Brna. Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znakSilůvky znakvytvořený podle staré pečetěpečeť z r. 1642z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Novinky

Nalezené klíče

Dnes v pátek 20.7.2018 byl na ulici Nádražní kousek od křižovatky s ulicí Anenskou nalezen klíč na šnůrce. Majitel si jej může vyzvednout na obecním úřadě v Silůvkách.

Další dva klíče byly odevzdány do obchodu, jsou k vyzvednutí u pana Bučka. Tyto klíče jsou vystaveny ve vitrínce na obchodě.

zveřejněno: 2018-07-20 ↔ 2018-07-31 | autor: Ivana Jakšová


Výluka na naší trati

Od 16. 7. do 31. 8. 2018 bude probíhat na naší trati výluka z důvodu opravy 5. a 6. nástupiště v Brně. Výlukový jízdní řád platí pouze v pracovní dny. Pečlivě čtěte výlukový jízdní řád, protože některé vlaky jedou normálně a některé jsou nahrazeny náhradní autobusouvou dopravou.

O víkendech nebude probíhat žádná výluka.

V pracovní dny - v rámci této výluky budou zrušeny některé spoje a to pouze v úseku Ivančice-Moravské Bránice a Moravské Bránice-Moravský Krumlov (celkem 9 spojů denně - škrtnuty ve výlukovém jízdním řádu).  Náhradní autobusovou dopravou budou nahrazeny pouze spěšné vlaky (celkem 7 spojů denně - označeny ve výlukovém jízdním řádu červeně) - tyto pojedou dle výlukového jízdního řádu z Brna asi 10 minut dříve. Ostatní vlaky pojedou normálně, ale budou odjíždět a přijíždět z/na nástupiště 1-4 v Brně hl.n.

Od 1. 9. bude probíhat další výluka. Doprava ale bude podle jiného výlukového jízdního řádu, který bude včas zveřejněn.

zveřejněno: 2018-07-10 ↔ 2018-08-31 | autor: Ivana Jakšová


Anenské hody 28.7.2018

Silůvská chasa Vás srdečně všechny zve na tradiční Anenské hody.
Hraje dechová hudba Svatobořáci.
Vstupné 100 Kč, prodej vstupenek na místě.
Pořadatel: TJ SOKOL SILŮVKY

Ruční stavění máje : v pátek 27.7.2018 od 17.00hodin za sokolovnou

Mše svatá bude sloužena u kaple svaté Anny v neděli 29.7.2018 od 10.00hodin


Těšíme se na vás!

zveřejněno: 2018-07-09 ↔ 2018-07-30 | autor: Zdeněk Prax


Řidičské průkazy nově od 1.7. 2018

zveřejněno: 2018-06-27 ↔ 2018-07-27 | autor: Jan Rybníček


Výzva MAS Bobrava - dotace z programu rozvoje venkova

V rámci výzvy budeme podporovat následující oblasti:

Investice do zemědělských podniků např. pořízení kypřiče, traktoru, modernizace technického vybavení, rekonstrukce stájí, pořízení lisu s baličkou apod.

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (tj. podpora drobných podnikatelů) např. pořízení CNC stroje, frézy, soustruhu, koupě užitkového vozu do 3,5 tuny, rekonstrukce střechy provozovny, přístavba restaurace, rozšíření služeb pro využití volného času apod.

Neproduktivní investice v lesích. např. obnova/ vybudování značení naučné stezky, informačních tabulí, odpočívadel, mostků, lávek, umístění herních a naučných prvků, fitness prvků apod.

Více najdete na letácích zde , zde a zde.

zveřejněno: 2018-06-13 ↔ 2018-07-27 | autor: Zdeněk Prax


Informace k vydávání OP a cestovních dokladů

Informace najdete na letáčcích  OP

a cestovní doklady zde.

zveřejněno: 2018-06-13 ↔ 2018-08-31 | autor: Zdeněk Prax


Pravidla pro poskytování dotací místním organizacím

Zastupitelstvo obce Silůvky na svém zasedání dne 29.6.2016 schválilo pravidla a formuláře pro poskytování dotací místním organizacím. Místní organizace vyplní žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce a spolu s povinnými přílohami ji odevzdá na Obecní úřad Silůvky. Žádost spolu s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace bude předložena zastupitelstvu ke schválení na veřejné zasedání. Po podpisu smlouvy statutárními orgány bude schválená částka odeslána na účet organizace. Vyúčtování dotace spolu s kopiemi dokladů organizace provede do 15.12. běžného roku odevzdáním na Obecní úřad Silůvky.

zveřejněno: 2018-05-05 ↔ 2018-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Zprávy na elektronické úřední desce

Na elektronické úřední desce jsou zveřejněny tyto informace:

1) Rozpočet obce Silůvky na rok 2018

2) Střednědobý výhled rozpočtu obce Silůvky na rok 2019 - 2020

3) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 029568/15/OŽP a dodatek č. 1

4) Seznam nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

5) Oznámení o zveřejněných dokumentech dle zák. 250/2000 Sb.

6) Nabídka pozemků k pronájmu

7) Výzva vlastníkům lesa - kůrovec

8) Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5-6.10.2018

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2018-12-31 | autor: Ivana Jakšová


Aktualizovaný přehled vedených soudních sporů mezi obcí Silůvky a Prštice ve věci ČOV k 20.12.2017 včetně jejich výsledků

Těch soudních řízení, žalob, odvolání, dovolání a vůbec jednání kolem ČOV už je za těch 8 let mnoho.Zjistili jsme z pršťického zpravodaje a z oficiálních webových stránek www.prstice.cz , že byvatelé sousední obce jsou mylně informováni o soudních sporech a proto jsem požádal našeho právního zástupce JUDr.Zdeňka Hrouzka o jejich rekapitulaci.

Přehled vedených soudních sporů ve věci ČOV k 20.12.2017 vedených mezi obcí Silůvky a Prštice naleznete ke stažení i zde.

 

zveřejněno: 2017-12-20 ↔ 2019-01-31 | autor: Zdeněk Prax