• Obecní knihovna

   K rozvoji vzdělanosti a krácení dlouhých večerů příjemnou četbou pomáhá obecní knihovna, kterou v roce 1887 založil v místní škole známý spisovatel Viktor Kamil Jeřábek, který tehdy v Silůvkách učil. Od svého založení se knihovna několikrát stěhovala, od roku 1971 je umístěna v samostatné budově bývalého holičství na Nádražní ulici.

  Půjčovní doba

  pátek 13 – 18 hod.

  Již druhý rok navštěvují každý měsíc žáci naší školy knihovnu, kde si prohlížejí knihy, paní učitelka jim čte různé zajímavé příběhy. Děti si hlavně půjčují knihy o zvířatech a jejich přátelích. Máme velmi dobrou spolupráci s paní učitelkou Nováčkovou, družinářkou z naší školy.

  Z podnětu ministerstva kultury se ve všech knihovnách v naší republice dávají knihy do databáze v počítači. V silůvské knihovně nám tyto seznamy píše paní Jana Veselá, která je s touto prací obeznámená. V současné době si již naši čtenáři mohou vybírat knihy ze seznamu na internetu. Mohou tak snadněji najít vybraný titul a zjistit jestli je zrovna kniha půjčená nebo volná. Současně bude možná i objednávka knih přes internet (odkaz a stránky).

  Silůvské knihovna nabízí v současné době 7058 knih. Máme i několik druhů časopisů. Knihovnu navštěvuje 108 čtenářů, dětských čtenářů do 15 let je 29.

  Jiřina Zdražílková – knihovnice

 • Základní a mateřská škola

  Nepřehlédnutelnou budovou v centru obce je škola, jejíž součástí je mateřská škola a dvě třídy základní školy.

  Podrobnější informace o škole zjistíte na www.zsamssiluvky.cz

 • Skautský oddíl Sokolík

  Skautské hnutí v Silůvkách – léty prověřená tradice!

  Historie skautingu v Silůvkách začala již v roce 1945. Od té doby byl oddíl skautů ze Silůvek začleněn pod různé oganizace, nikdy však nepřerušil svoji aktivní činnost. Oddílem prošlo nespočetně chlapců i děvčat ze Silůvek a z okolních vesnic a měst.

  V současnosti je oddíl součástí spolku YMCA Skaut., která sdružuje podobné skautské oddíly a která je součástí celosvětového sdružení mladých lidí. Myšlenkami YMCA byl nadšen např. i prezident Masaryk, který tuto organizaci pomáhal zakládat v Československu.

  Skauti v Silůvkách organizují celoroční činost pro děti a mládež, pořádají či spolupořádají mnoho akcí pro děti i dospělé, mezi něž patří například oblíbený závod Zimní stopou okolo Silůvek či letní stanový tábor uprostřed krásné přírody.

  Schůzky

  Scházíme se pravidelně v naší klubovně v budově sokolovny (mapa) v těchto termínech:

  Berušky a Vlčata – holky a kluci 1. – 4. třída
  sobota 9:00 – 11:00 hod.

  Skauti – holky a kluci 5. – 9. třída
  sobota 13:00 – 15:00 hod.

  Kontakt

  Oddílový email: sokolik@siluvky.cz

  Hlavní vedoucí oddílu
  Aleš „Ali“ Konečný
  Anenská 265, Silůvky, 664 46
  tel.:+420 735 867 952
  mail:ali.konecny@gmail.com

  Hospodářka oddílu
  Barbora „Kecka“ Škorpíková
  Prachatičky 172, Silůvky, 664 46
  tel.: +420 724 385 848
  mail: skorpikova.barbora@seznam.cz
  čú: mBank: 670100-2211118534/6210

  Veškeré aktuální informace naleznete na http://sokolik.siluvky.cz

 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické

   Informace o Českobratrské církvi evangelické v Silůvkách najdete na adrese www.siluvky.evangnet.cz.

 • Sbor dobrovolných hasičů

  Dobrovolní hasiči jsou v obci Silůvky organizováni již od roku 1897. Přes mnoho personálních i organizačních změn bylo a je jejich cílem dobrovolně a obětavě pomáhat spoluobčanům v případě nehod a nebezpečných událostí.

  110 let po založení, v roce 2007, proběhla rekonstrukce Hasičského domu na ulici Sokolská a hasiči získali nové moderní vybavení.

  Kontakt:

  Starosta SDH Silůvky

  Dvořák Pavel – tel.: +420 739 284 553

  Velitel jednotky

  Kominacký Radim – tel.: +420 724 720 880

  Více informací na http://hasicisiluvky.webnode.cz/

 • TJ Sokol

 • Jednota Orel

  Orel je křesťanskou organizací se sportovní, kulturní a duchovní náplní. Jednota Orel Silůvky byla založena v roce 1919. Po násilném přerušení činnosti v roce 1948 byla činnost Jednoty Orla znovu obnovena v roce 1991. Protože budova orlovny byla v havarijním stavu, došlo v roce 2003 k její celkové rekonstrukci. V roce 2005 byla opravená orlovna slavnostně otevřena a vysvěcena páterem Pavlem Kopeckým. Slavnosti se zůčastnil i páter Bohuslav Bláha z Ořechova a mnoho významných hostů. Jednota Orel Silůvky má v současnosti 70 členů.

  Jednota Orel Silůvky pořádá v průběhu roku několik pravidelných akcí: Orelský ples s předtančením v únoru, krojované Martinské hody v listopadu, společně s obcí Silůvky Vánoční koncert v prosinci. Pořádá také společně s Tělocvičnou jednotou Sokol Silůvky, 4. oddílem YMCA T. S. Sokolíkem Silůvky a Obecním úřadem Silůvky tradiční Atletický čtyřboj pro děti při příležitosti Mezinárodního dne dětí. Z duchovních akcí pořádá Jednota Orel Silůvky hodovou mši sv. u zvonice sv. Anny, Orelskou pouť na Svatý Hostýn a župní pouť na Floriánka do Moravského Krumlova.

  Ze sportovní činnosti je to především stolní tenis. Jednota Orel Silůvky má čtyři družstva dospělých v soutěžích okresu i kraje. Žáci hrají okresní soutěže. Jednota se zůčastňujeme i atletických soutěží. Žáci se zůčastňují župních i celostátních soutěží v běhu a čtyřboji.

  V přízemí Orlovny je hlavní sál, kde se pořádají kulturní akce nebo hrají utkání ve stolním tenisu. Součástí Orlovny je také hospůdka s názvem Orelský klub. V prvním poschodí je posilovna. Sál i další prostory Orlovny jsou nabízeny případným zájemcům k pronájmu na pořádání sportovních, kulturních, společenských, firemních akcí i rodinných oslav. Po domluvě je možno zajistit i občerstvení, studené mísy, chlebíčky.

  Přijďte mezi nás za sportem , za kulturou nebo do posilovny.

  Kontakt:

  Josef Záděra
  Anenská 57, 664 46 Silůvky
  tel.: 547 225 615
  http://orelsiluvky.webnode.cz

 • Dům s pečovatelskou službou - DPS Silůvky

  Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) je tzv. domovem zvláštního určení. Tento objekt je určen především občanům, kteří dosáhli starobního nebo invalidního důchodu, a jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní zdravotní péči. Cílem a smyslem existence DPS v Silůvkách je umožnit občanům vést poměrně samostatný život, získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, díky poskytnutí jim vhodného ubytování a dalších služeb, převážně pečovatelského charakteru.

  Koncem října roku 2013 byla společností DIRS Brno, s.r.o. zahájena výstavba I. etapy DPS, v níž bude realizováno 12 nájemních bytů, přičemž 8 z nich bude řešeno jako byty upravitelné. Každý byt o velikosti cca 35 m2 bude disponovat balkonem nebo terasou a bude vybaven vlastním sociální zařízením a kuchyňskou linkou s elektrickým vařičem. Ostatní vybavení bytu včetně nábytku si každý nájemník bude zařizovat sám za pomoci provozních zaměstnanců .

  Malometrážní upravitelné byty v DPS budou určeny zejména seniorům ve věku nad 70 let, nebo i mladším se zhoršeným zdravotním stavem, kdy je tato osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby. Jednotlivé byty budou poskytovány k užívání občanům na základě nájemní smlouvy, s limitovaným nájemným, které vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Limit nájemného pro letošní rok činí 57,20 Kč/m2. K datu uzavření nájemní smlouvy nesmí mít nájeník ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet. Každý nájemník bude hradit nejen spotřebovanou vlastní energii, nýbrž i poměrné náklady za výtah, společné služby a společné energie.

  V bytech DPS bude zajišťován výkon Pečovatelské služby v občasném režimu (předpokládá se v době 7-19h) dle nastavení dohody nájemníka a poskytovatele. Poskytovatelem pečovatelské služby je smluvní partner obce Silůvky – Diecézní CHarita Brno – Oblastní charita Rajhrad. Tato pečovatelská (ambulantní) služba spočívá zejména v dodání, přípravě a podávání jídla, zajištění nákupů, pomoci při osobní hygieně, úklidu domácnosti, praní prádla, obstarání pedikúry či doprovodu k lékaři. Platby za úkony pečovatelské služby budou účtovány na základě individuálních požadavků nájemníka sjednaných v samostatné smlouvě s Oblastní charitou Rajhrad.