Tříděný odpad

 V obci jsou umístěny barevně odlišené kontejnery pro sběr papíru (modré kontejnery), plastů (žluté kontejnery) a skla (zelené kontejnery).

svoz plastů – období 1.5.-30.9. – 1x za 7 dní – úterý

svoz plastů – období 1.10.-30.4. – 1x za 14 dní – úterý lichý týden

svoz papíru – 1x za 14 dní – čtvrtek lichý týden

svoz skla – 1x za 60 dnů

svoz bioodpadu – kontejner přistaven 1.4.-31.10. (dle počasí i déle) – odvoz dle naplnění


Komunální odpady

Komunální odpady z obce odváží firma AVE se sídlem v Modřicích.

Svozový den: 1 x za 14 dní – každé sudé pondělí v dopoledních hodinách.

Podle smlouvy s obcí odváží veškerý domovní a komunální odpad, který vyprodukují jednotliví občané. Tento odpad je nutno ukládat do nádob na komunální odpad (popelnic) nebo pevných a uzavřených plastových pytlů. Množství nádob a pytlů u jednotlivých nemovitostí je libovolné. Velikost popelnic 110 – 1100 litrů, pytle do 120 litrů, firma umí do svých aut vysypat všechny typy nádob na trhu prodávané.