Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Výluka na naší trati dne 2.2. a 4.2. 2022

Výlukový jízdní řád najdete zde.

Výluka Střelice – Moravské Bránice – Moravský Krumlov

Všechny vlaky linky S41 budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravu (NAD), která bude organizována podle výlukového jízdního řádu jako linka xS41.
2. a 4. 2. 2022 (vždy od 8:30 do 14:05):
Autobusy linky xS41 pojedou z/do Brna po dvou odlišných trasách:
trasa I – je vedena z Brna hl. n. přes Silůvky přímo do Moravských Bránic a Ivančic a opačně. V železniční stanici Moravské Bránice bude možný přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a autobusy trasy S do Střelic.
trasa S – je vedena z Brna hl. n. přes Střelice – Radostice – Silůvky – Moravské Bránice a opačně.
V železniční stanici Moravské Bránice bude možný přestup na vlaky směr Moravský Krumlov a Bohutice a autobusy trasy I do Ivančic.
Přeprava jízdních kol:
Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je ve spojích náhradní dopravy vyloučena.
trasa I:
▪ Brno hl.n. – na ulici Nádražní, u viaduktu Křenová
▪ Brno-Horní Heršpice – na zastávce autobusů IDS JMK “Heršpická”
▪ Silůvky – v obci na zastávce autobusů IDS JMK “Silůvky”
▪ Moravské Bránice – v obci na zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova” (jen pro výstup ve směru z Brna)
– před staniční budovou na zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, žel.st.”
▪ Ivančice letovisko – na zastávce autobusů IDS JMK “Ivančice, Stříbský mlýn”
▪ Ivančice město – u zastávky Ivančice město na ulici Pod Rénou
▪ Ivančice – u nádraží na zastávce IDS JMK “Ivančice, žel.st.”
trasa S:
▪ Brno hl.n. – na ulici Nádražní, u viaduktu Křenová
▪ Brno-Horní Heršpice – na ulici Jihlavská na zastávce autobusů IDS JMK “Ústřední hřbitov”
(linka 40)
▪ Brno-Starý Lískovec – na zastávce autobusů IDS JMK “Čermákova”
▪ Střelice dolní – v obci na náměstí Svobody na zastávce autobusů IDS JMK “Střelice, ObÚ”
▪ Střelice – v obci na ulici Tetčická na zastávce autobusů IDS JMK “Střelice, Vršovice”
▪ Radostice – na zastávce autobusů IDS JMK “Radostice, koupaliště”
▪ – v obci na zastávce autobusů IDS JMK “Radostice, Mlýnská silnice”
▪ Silůvky – na ulici Anenské u křižovatky silnic k nádraží
▪ Moravské Bránice – v obci na zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, u hřbitova” (jen pro výstup ve směru z Brna)
– před staniční budovou na zastávce IDS JMK “Mor. Bránice, žel.st.”

Tříkrálová sbírka 2022

Tříkrálová sbírka se v obci Silůvky uskutečnila v sobotu 15.1.2022 od 13 hodin, kdy vás ve vašich domovech navštívili koledníci s pokladničkami. Letos bylo vybráno rekordních 42.505,- korun. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Finanční obnos také můžete darovat převodem na účet sbírky: 66008822/0800, variabilní symbol 777966200 (viz leták).

Případně lze zaslat i dárcovskou DMS – bližší informace na letáku.

 

Nový jízdní řád od 12. prosince 2021

Od 12. prosince 2021 platí nový jízdní řád – zde  a nebo zde.

Nový jízdní řád pro autobusy od 12.12.2021 – linka 510  a linka 154

Pozor! Od 3.ledna 2022 jsou v jízdním řádu linky 510 změny.

Nejnovější video z rekonstrukce a elektrifikace tratě Horní Heršpice – Střelice najdete zde  a zde.

V úseku Brno-Horní Heršpice – Střelice byly vybudovány dvě nové zastávky: Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Vybrané vlaky trati linky S41, budou obsluhovat jen zastávku Brno-Starý Lískovec, a to zpravidla v intervalu 120 minut s výjimkami v ranní špičce. Po výstavbě přestupního uzlu připravovaného městem Brnem význam této zastávky ještě vzroste, protože zjednoduší přístup k FN v Bohunicích.

Opětovně pojede víkendový noční vlak do Ivančic, z Brna hl. n. už v 0:05 (Os 4800), přípojný vlak ze Střelic bude odjíždět v 0:25 (Os 14444).

Tabuli s odjezdy ze stanice Silůvky najdete zde.

 

Pieta za zemřelé hasiče z Koryčan

Přesně v pravé poledne v neděli 19. září 2021 uctili hasičské jednotky po celé České republice památku dvou zesnulých dobrovolných hasičů, kteří zahynuli ve středu při tragickém výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku. I hasiči ze Silůvek se přidali k této akci a nastoupili před zbrojnicí i s technikou se zapnutými majáky.

Pěstitelská palírna Syrovice nabízí

PĚSTITELSKÁ PALÍRNA  Svatý Urban v Syrovicích otevře 3.8.2021 provoz a nabízí:

1) přípravu kvasu z meruněk – řádné vykvašení a vypálení,

2) přípravu kvasu z jablek a hrušek- tedy drcení,  řádné vykvašení a vypálení

3) a nebo vypálení Vámi připraveného kvasu na dvoukotlovém měděném destilačním zařízení.

    otevřeno:        Pondělí 8-15 h  , středa 8-18 h,  sobota  dle dohody 

INFORMACE na telefonu: 603 326 516.

Leták najdete zde.