Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Pěstitelská palírna Syrovice nabízí

PĚSTITELSKÁ PALÍRNA  Svatý Urban v Syrovicích otevře 3.8.2021 provoz a nabízí:

1) přípravu kvasu z meruněk – řádné vykvašení a vypálení,

2) přípravu kvasu z jablek a hrušek- tedy drcení,  řádné vykvašení a vypálení

3) a nebo vypálení Vámi připraveného kvasu na dvoukotlovém měděném destilačním zařízení.

    otevřeno:        Pondělí 8-15 h  , středa 8-18 h,  sobota  dle dohody 

INFORMACE na telefonu: 603 326 516.

Leták najdete zde.

Dětská vánoční hra Cesty do Betléma

Cesty do Betléma

Milí přátelé, k mé velké radosti se stalo pěknou tradicí, že jsme se po léta na Štědrý den scházeli podvečer v evangelickém kostele v Silůvkách k bohoslužbě s dětskou vánoční hrou. Kostel býval často zaplněn skoro do posledního místečka. Letos se ale, kvůli koronavirové pandemii, takto sejít nemůžeme. Proto jsme se rozhodli vánoční hru natočit, pravda, dost na poslední chvíli. Vyčkávali jsme, jestli nepůjde přece jenom udělat na Štědrý večer shromáždění venku a naživo, když všelijakého vysedávání před monitory máme už většinou víc než dost.

Příběh o narození Ježíše Krista, který je v základu křesťanského slavení vánoc, jsme po jednotlivých scénách v malých skupinkách zahráli a natočili, koronavirově co nejbezpečněji, na různých cestách v Silůvkách a blízkém okolí.

V obvyklém čase vánoční hry, tedy 24. 12. od 15.00 hodin zazní krátké vánoční hlášení v obecním rozhlase a hned potom bude video k vidění na webových stránkách naší obce a  evangelického sboru. Tam pak bude video k vidění i nadále, kdykoli a komukoli, bezplatně.

Od 24. prosince 2020 od 15.00 video najdete zde.

 

Pokud byste si chtěli video přece jen stáhnout a uložit, u pana Jana Rybníčka ho dostanete v HD kvalitě jako soubor mp4.

Děkujeme moc panu Janu Rybníčkovi za jeho profesionalitu, trpělivost a obětavost, bez které by video nebylo.  Zvláštní poděkování patří také Andrejce a Terezce Zoufalým, velkým milovnicím a chovatelkám poníků.

Přejeme Vám všem pěkný zážitek s nadějí, že si ke každému najde cestu radost a světlo, které v sobě tento příběh má.

za všechny účinkující Martina Kadlecová, farářka

 

„Namísto paláce má prostý chlév,

usíná v náručí slámy.

Jesličky zbité má jen z hrubých dřev

v dítěti Bůh je tu s námi.

Všem, kteří bloudí a hledají cíl

kometa na cestu svítí

když máš jen otázky a nemáš sil – to dítě odpoví ti.“

kapela Pranic, Kometa

Požehnané vánoce a do nového roku hodně zdraví, sil a naděje.

Informace – možnost odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Vše též na webu na https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/financni-problemy-odklad-platby-dane-10938.

Letak  posečkání_splátkování

Vzor_žádosti