SCHVÁLENÝ ÚZEMNÍ PLÁN  DNE 6.3.2024

„Spolufinancováno Jihomoravským krajem“

LOGO JMK

 

 

z programu: Dotace obcím na zpracování územních plánů 2022

 

Veřejná vyhláška – ZO Silůvky oznamuje vydání ÚP Silůvky

Opatření obecné povahy 1/2024

VÝROK

up_siluvky_i_0_titulka

up_siluvky_i_0_vyrok_text

,up_siluvky_i_1_zcu_5

up_siluvky_i_2_hlv_5

up_siluvky_i_3_vpz_5

up_siluvky_i_4_prp_2

ODŮVODNĚNÍ

up_siluvky_ii_0_oduvodneni_text

up_siluvky_ii_1_kov_5

up_siluvky_ii_2_vsv_50

up_siluvky_ii_3_zpf_5

up_siluvky_ii_4_ti_5

VVURU (SEA)

up_siluvky_iii_sea

up_siluvky_iii_sea_dodatek

up_siluvky_iii_sea_priloha

up_siluvky_iii_vuru 

Obec Silůvky – etapy zpracovávaného územního plánu 2018 – 2024:

SILŮVKY SCHVÁLENÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 08/2021

PŘEDBĚŽNÝ PRACOVNÍ Návrh územního plánu – hlavní výkres 07/2022

PŘEDBĚŽNÝ PRACOVNÍ Návrh územního plánu Silůvky – prezentace 07/2022

Připomínky a návrhy k tomuto předběžnému návrhu posílejte v jakékoliv podobě na Obecní Úřad v Silůvkách nejlépe na email : obec.siluvky@siluvky.cz

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE ÚP KE SPOLEČNÉMU JEDNÁNÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 16.8.2022

VÝROK

up_siluvky_sj_i_0_titulka

up_siluvky_sj_i_0_vyrok_text

up_siluvky_sj_i_1_zcu_5

up_siluvky_sj_i_2_hlv_5

up_siluvky_sj_i_3_vpz_5

up_siluvky_sj_i_4_prp_2

ODŮVODNĚNÍ

up_siluvky_sj_ii_0_oduvodněni_text

up_siluvky_sj_ii_1_kov_5

up_siluvky_sj_ii_2_vsv_50

up_siluvky_sj_ii_3_zpf_5

up_siluvky_sj_ii_4_ti_5

SEA

up_siluvky_sj_iii_sea

up_siluvky_sj_iii_sea_priloha

up_siluvky_sj_iii_vuru  

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE ÚP K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ 23.8.2023

http://siluvky.imunis.cz/edeska/file?id=42235

VÝROK

up_siluvky_vp_i_0_titulka

up_siluvky_vp_i_0_vyrok_text

up_siluvky_vp_i_1_zcu_5

up_siluvky_vp_i_2_hlv_5

up_siluvky_vp_i_3_vpz_5

up_siluvky_vp_i_4_prp_2

ODŮVODNĚNÍ

up_siluvky_vp_ii_0_oduvodneni_text

up_siluvky_vp_ii_1_kov_5

up_siluvky_vp_ii_2_vsv_50

up_siluvky_vp_ii_3_zpf_5

up_siluvky_vp_ii_4_ti_5

SEA

up_siluvky_sj_iii_vuru

up_siluvky_sj_iii_sea_priloha

up_siluvky_sj_iii_sea

 

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE ÚP K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ 15.1.2024

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání – VYHLÁŠKA 

http://siluvky.imunis.cz/edeska/detail?id=1122

VV ÚP Silůvky úřední deska podepsané

VV ÚP Silůvky+rozdělovník podepsané

VÝROK PRO OVP 15.1.2024

up_siluvky_opv_i_0_titulka

up_siluvky_opv_i_0_vyrok_text

up_siluvky_opv_i_1_zcu_5

up_siluvky_opv_i_2_hlv_5

up_siluvky_opv_i_3_vpz_5

up_siluvky_opv_i_4_prp_2

ODŮVODNĚNÍ PRO OVP 15.1.2024

up_siluvky_opv_ii_0_oduvodneni_text

up_siluvky_opv_ii_1_kov_5

up_siluvky_opv_ii_2_vsv_50

up_siluvky_opv_ii_3_zpf_5

up_siluvky_opv_ii_4_ti_5

SEA DODATEK PRO OVP 15.1.2024

up_siluvky_SEA_dodatek