Daň z nemovitosti na rok 2009

Na obecním úřadě v Silůvkách je od 30.4.2009 do 31.5.2009 k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí (více viz vyhláška Finačního úřadu Brno-venkov) na rok 2009 za nemovitosti nacházející se v územním obvodu finančního úřadu Brno-venkov pro poplatníky, kteří mají trvalé bydliště, sídlo nebo pouze nemovitosti v obci Silůvky.