Obec Silůvky zadala otevřené řízení na výběr dodavatele první etapy stavby DPS a jakožto veřejný zadavatel  v souladu s novelou a podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je vyhlášení veřejné zakázky uveřejněno na oficiálním webu:  http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/348422 , kde jsou všechny potřebné informace k veřejné zakázce.