Ekumenická bohoslužba v Silůvkách

Ekumenická bohoslužba se bude konat ve čtvrtek 24. ledna 2019 v 17.00 v evangelickém kostele v Silůvkách.

Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili tentokrát křesťané v Indonésii.

Touha mít stále víc, lidská chamtivost, způsobuje ve světě mnoho bezpráví na lidech i na mimolidském stvoření, a dokonce i na těch, co přijdou po nás. Život na planetě Zemi je tím čím dál víc ohrožován i jako celek. Jako křesťané jsme povinni zkoumat, jaký díl viny na tom máme my sami. Jako křesťany nás také spojuje touha společně se modlit a pracovat za spravedlivější svět.

Křesťané v Indonésii zvolili text z Písma, který není jen výzvou, ale přímo Božím příkazem: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost.“ Dt 16,18-20

 

Jako křesťané jsme samotným Bohem v Kristu voláni a zavazováni k tomu se ptát: Co já osobně mohu udělat pro spravedlivější svět? Kde já sama se podílím na systémovém bezpráví svou bezstarostnou spotřebou? Kde já sama, místo toho, abych převzala svůj díl křesťanské a občanské odpovědnosti, se alibisticky odvolávám na ty nahoře.

Člověk sám při pohledu na svět často propadá bezmoci a malomyslnosti.

Jako křesťané ale přece nejsme sami. Žijeme z Boží síly, tvoříme společenství Božího lidu. O spravedlivější svět neusilujeme jako izolovaní jedinci. Můžeme se navzájem informovat, inspirovat a posilovat v dobrém.

Letošní společná ekumenická bohoslužba vyústí, na návrh křesťanů v Indonésii, právě do takovéto akce: každý účastník bohoslužby dostane 2 kartičky, na obě napíše jeden svůj závazek, čím konkrétně a osobně chce přispět k větší spravedlnosti ve světě. Jeden lístek si nechá pro sebe, a druhé lístky budou vybrány, shromáždí se na stůl Páně a na konci bohoslužby dostane každý ke své kartičce ještě kartičku se závazkem někoho jiného, abychom se pak za toho člověka a jeho závazek modlili…a současně se někdo bude modlit za mne a závazek můj…

 

Za pořádající sbor srdečně zve Martina Kadlecová, farářka v Silůvkách