Informace ČD ke stávce

Vážení spoluobčané, věnujte pozornost informacím Českých drah k chystané stávce 16.6.2011. Informace si zobrazíte zde.