Lístek o.p.s. – nabídka pečovatelských služeb

Přijedeme za Vámi a zajistíme:

– pomoc při běžných úkonech, při osobní hygieně

– pomoc při zajištění stravy, chodu domácnosti

– doprovod k lékaři, na úřady, na nákup, na procházku,…

– dohled na klienta v rodině, atd.

Sami si určíte, které služby potřebujete. Více zde –