Nové dokumenty na úřední desce

Na úřední desku byly vyvěšeny tyto dukumenty:
1) Oznámení o konání zastupitelstva obce Silůvky na středu 30.9.2009 s programem.
2) Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení „Silůvky – rekonstrukce ČOV“