Nové zastupitelstvo obce Silůvky

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zvolen starostou obce Silůvky  Zdeněk Prax. Místostarostou obce Silůvky byl zvolen Ing. Rudolf Bezchleba.

Dalšími členy nového zastupitellstva jsou:
Pavel Dobrovodský
Libor Dolák
Jíří Kříž
Ing. Hana Jeglová