Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků

Upozorňujeme občany, aby se podívali na seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků, je možné, že se jedná o pozemky, které nebyly vypořádány během dědického řízení nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí s chybnými údaji vlastníka.

Seznam k nahlédnutí zde Silůvky a 48 Mělčany a na webových stránkách obce Silůvky a Mělčany.