Společné setkání občanů všech generací – beseda

V pátek 6. března 2009 se v orlovně uskutečnila za velkého zájmu občanů zajímavá beseda. Jako první zaujal přítomné cestovatel pan Jiří Čefelín svým poutavým vyprávěním a promítáním fotek ze své cesty po Turecku, Sýrii, Jordánsku, Izraeli a Egyptu. Poté vystupila paní Gerta Mazalová se svými spolupracovníky se Sdružení obrany spotřebitelů. Seznámili nás s tím ,na co máme jako zákazníci nárok a jak nenaletět různým podvodníkům. A na závěr vystoupil kronikář obce Radek Neužil s velmi poutavým povídáním o Silůvkách na starých mapách a pohlednicích. Beseda se proti časovému plánu o hodně protáhla a doufáme, že bude mít brzké pokračování.

Zde si můžete porhlédnout fotografie z této besedy.