Starosta sousední obce Prštice zatím prohrál všechny soudy a nyní volí oddalovací taktiku blížícího se rozhodnutí zaplatit více jak 3mil.Kč a nově otáčí směr a chce se zbavit majetku – podílu na ČOV, za kterou dluží a to bez náhrady a bez souhlasu občanů

Podáním žaloby o určení vlastnictví(odkaz zde) podal právní zástupce starosty Ing. J. Daněka ve jménu obce Prštice návrh k soudu, aby přisoudil doposud společný majetek stavby ČOV jen do výlučného vlastnictví naší obce Silůvky. Ano to je naprostý názorový obrat po 20letech, kdy doposud se jen domáhali vlastnického práva a jeho výhod (např ručení bance za úvěr na 36 mil. stavbu prštické kanalizace). Totiž on se blíží další rozsudek ohledně zaplacení dluhů a tak najednou tvrdí, že polovina stavby ČOV Pršticím vlastně vůbec nepatří. Zajímavý nápad že, když se nevyhnutelně blíží další soudní rozhodnutí, aby zaplatil 3,063mil. Kč (+příslušenství) za zhodnocení společného majetku (jak již soudy prokázaly za řádně odsouhlasenou a povolenou rekonstrukcí ČOV). Starosta Prštic se tak chce zbavit majetku ČOV, za který dluží miliony Kč bez náhrady a také jistě bez souhlasu kohokoliv v Pršticích. A ještě tvrdí lidem v Pršticích, že jestliže by ČOV připadla jen Silůvkám,nebude to mít na nic vliv a že snad pořád budeme v Silůvkách Pršticím splašky čistit zdarma……. No tomu snad už nikdo nemůže dnes věřit a je otázkou, kde vlastně v budoucnu zadlužená a neplatící obec Prštická bude dle zákonné povinnosti své splašky čistiti? Pro úplnost uvádíme, že i v současnosti je obec Silůvky majoritním vlastníkem ČOV, protože kromě poloviny původních staveb, které vlastníme s Pršticemi jsme jedinným a výlučným vlastníkem všech pozemků uvnitř i okolo ČOV k.ú.Silůvky, parcela 1051/2,3,4, pacela 1052,1054 atd. (ověřte si to na www.nahlizenidokn.cuzk.cz) Menšinový vlastník to bude muset respektovat a měl by být rád, že mu velmi levně čistíme splašky za které nakonec ani nezaplatí a musíme provozní náklady za 5let vymáhat soudně i s úroky!

A abychom všechny informovali kompletně přidáváme zde ke stažení naše vyjádření jako zástupce žalované k podané žalobě, ze které je patrna nesmyslnost podané určovací žaloby. Kromě toho zásadního, že spoluvlastnictví nevzniklo žádnou kupní smlouvou ani jinou smlouvou(jak tvrdí Prštice v žalobě), existuje celkem 8 silných argumentů podložených důkazy, pro které je a bude ČOV společná. Takže žaloba je nesmyslná, zbytečná a bude zase pro Prštice drahá.