Tříkrálová sbírka

Při tříkrálové sbírce bylo vybráno Kč 32.341,-   Všem dárcům a také všem obětavým koledníkům děkujeme.

Foto z loňského roku.