Vánoční hra v evangelickém kostele

Srdečně Vás zveme na tradiční štědrovečerní bohoslužbu s dětskou vánoční hrou dne 24. 12. 2016 v 15.00 v evangelickém kostele v Silůvkách.

Můžete se těšit na vánoční příběh o narození Ježíše Krista, jak ho vyprávějí evangelisté Matouš a Lukáš, a jak ho zahrají děti ze Silůvek a okolí. Pro vyznění hry jsou také nepostradatelné texty písní a bohatý hudební doprovod. I na to se můžete těšit.

Letošní hra má název Stéblo slámy.  Stéblo slámy si vezme z jesliček na památku malý pastýř, aby mu připomínalo, že když potřeboval Syn Boží obyčejnou slámu, potřebuje jistě každého z nás, aby skrze nás „ obyčejné lidi“ dělal svoje neobyčejné věci. Pointou letošní hry je právě toto pro sebe zaslechnout: pro Pána Boha není žádný člověk obyčejný ani zbytečný, každý z nás je originál a pro  každého z nás má tedy Pán Bůh nějaký originální úkol a dobrou nápln života. S ním pocit zbytečnosti, okrajovosti, marnosti a nudy nehrozí:)

 

Ať i u vás ve vánočním čase vykvetou květy vánoc: radost, vlídnost, štědrost, láska a pokoj, a ať vám nikdy  nezvadnou. Požehnané vánoce a nový rok.                          Martina Kadlecová, farářka