Výměna řidičských průkazů

Upozorňujeme občany na nutnost vyměnit řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000; tyto průkazy jsou občané povinni vyměnit do 31.12.2010.

K výměně je potřeba vzít :

1) Platný průkaz totožnosti ( občanský průkaz nebo pas )
2) jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

3) ŘP jemuž končí platnost

Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. Nový ŘP bude vydýn nejpozději do 20 dnů od podání žádosti.

V současné době vyřídí občané na odboru dopravy, pracoviště Opuštěná 9/2, Brno, výměnu bez dlouhého čekání a je také možnost objednat se přes internet:  www.slapanice.cz.