Výstavba žst. Silůvky

Na obecním úřadě v Silůvkách je k nahlédnutí od 4.6. do 19.6. 2009 dokumentace Výstavba žst. Silůvky – oznámení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí – viz oznámení na elektronické úřední desce.