VÝZVA A INFORMACE HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek vyzývá občany, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se vystavují nebezpečí ohrožení života a zdraví – více -zde-.  Instituce, které bezplatně provedou testování lihovin a destilátů občanům v Jihomoravském kraji, najdete v tomto dokumentu . Tyto informace byly dány i na  elektronickou úřední desku .