Obec Silůvky

Vítejte na oficiálních stránkách obce Silůvky, ležící přibližně 15 km jihozápadně od Brna.

  • Číst více...

    Dle dochovaných pramenů byla tato oblast osídlena již asi 3000 let př. n. l., o čemž svědčí nálezy moravské malované keramiky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1277. Katastr obce má rozlohu 600 ha a je velmi pestrý a členitý. Zajímavostí jsou agrární terasy a kamenné meze na místech bývalých vinohradů. Krajinnými dominantami jsou kopce Štikov (335,5 m n. m.), Babí hora ( 354,8 m n. m.), Velká Horka (321 m n. m.) a trojmezí obcí Silůvky-Hlína-Prštice (418 m n. m.).

    Historie naší malé vesničky se vyvíjela různě, někdy se dařilo lépe, jindy místní zažívali krušné časy.Obyvatelé obce se v minulosti vedle zemědělství věnovali ovocnářství, vinařství, rybníkářství a řemeslům. O tom vypovídá i obecní znak Silůvky znakvytvořený podle staré pečetě pečeť z r. 1642 z roku 1642. Již od středověku se zde pěstuje vinná réva. Místní ovoce a zelenina byly díky železnici, která v roce 1870 spojila obec se světem známy na trhu ve Vídni, neboť zde až do 2. světové války pravidelně stavěly rychlíky mezi Brnem a Vídní. V katastru obce se v minulosti také nacházely dnes již zaniklé 3 rybníky – Hluboký, Plouzek a Žabinec.V roce 1783 vystavěla obec jako jedna z prvních v okolí školu a v roce 1887 byla v obci založena spisovatelem V. K. Jeřábkem obecní knihovna.

    Dnešních téměř 800 obyvatel žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem plným různých akcí, které pro ně připravují místní dobrovolné organizace a spolky. Pracuje zde několik organizací: Sbor dobrovolných hasičů (založen r. 1897), TJ Sokol (založen 1910), Jednota Orel (založena 1919), FC Silůvky (založen 1928), skautský oddíl Sokolík (založen 1945).V centru obce od roku 1850 stojí zvonice Sv. Anny, která je patronkou obce. V Silůvkách také od roku 1921 pracuje sbor Českobratrské církve evangelické,který zde má svůj kostel. V obci je zaveden plynovod, vodovod a kanalizace s čistírnou odpadních vod. Obec Silůvky vybudovala v roce 2014 Dům s pečovatelskou službou (DPS Silůvky).Část katastru obce Silůvky je součástí přírodního parku Bobrava, prochází zde značená turistická cesta a síť cyklostezek. .Ostatně,můžete se o tom přesvědčit, ať už obec navštívíte osobně jako turisté , nebo pouze virtuálně prostřednictvím naší fotogalerie. Pokud v Silůvkách již bydlíte nebo se sem hodláte přestěhovat, jistě vám přijdou vhod informace z obecního úřadu či adresář důležitých kontaktů.

Nový jízdní řád 2023/2024

Od 10. prosince 2023 bude v platnosti nový vlakový  jízdní řád.  Najdete jej zde.

A zde jsou jízdní řády autobusů.  Linka 510 a linka 154.

Nový jízdní řád v Jihomoravském kraji přinese změny hlavně v železniční dopravě, v autobusové dojde k minimálním úpravám. Cestování po kraji omezí řada výluk Správy železnic, skončí naopak omezení na mostě přes Svratku u hlavního nádraží.

„Provozní koncept na všech tratích na jižní Moravě zůstává stejný, na většině tratí dochází pouze k drobným změnám na žádost objednatele s cílem zlepšit nebo vytvořit nové přestupní vazby a spoje,“ uvádí k novému jízdnímu řádu Alan Butschek, obchodní manažer Českých drah pro Jihomoravský kraj.V průběhu platnosti jízdního řádu 2024 ale bude probíhat rozsáhlá stavební činnost Správy železnic, která ovlivní provoz vlaků zejména v úsecích Střelice – Zastávka u Brna, Vlkov u Tišnova – Křižanov, Brno-Královo Pole – Kuřim a Brno hl.n. – Brno-Chrlice. Dlouho očekávaná rekonstrukce úseku Střelice – Zastávka u Brna bude mít po dokončení zcela zásadní pozitivní přínos co do včasnosti spojů, častějšího spojení a nasazení moderních nízkopodlažních vozidel. Výlukové jízdní řády během všech těchto stavebních prací jsou v přípravě a jednotlivá opatření koordinujeme jak se Správou železnic, tak s objednateli dopravy,“ dodal.

V průběhu roku 2024 by měly být ve většině stanic a zastávek instalovány prodejní validátory koordinátora krajského integrovaného systému, které umožní prodej elektronických jízdních dokladů IDS JMK i tam, kde není pokladní přepážka.

Termíny svozu odpadů

svoz komunálního odpadu – 1x za 14 dnů – pondělí sudý týden

svoz plastů – období 1.5.-30.9. – 1x za 7 dní – úterý

svoz plastů – období 1.10.-30.4. – 1x za 14 dní – úterý lichý týden

svoz papíru – 1x za 14 dní – čtvrtek lichý týden

svoz skla – 1x za 60 dnů

svoz bioodpadu – kontejner přistaven 1.4.-31.10. (dle počasí i déle) – odvoz dle naplnění

Nabídka sociálních služeb

Jsme nezisková organizace zaměřená na seniory a osoby zdravotně znevýhodněné, která poskytuje své služby zdarma – konkrétně se jedná o odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a krizovou linku.

Poskytujeme také služby, která jsou zpoplatněné a těmi jsou osobní asistence a tísňová péče.

Více informací o našich službách se dozvíte na našem webu: https://www.chytrapece.cz/ a https://www.uspe.cz/

Další odkazy zde a zde.