Coronavirus – Covid-19 základní informace a doporučení pro občany

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob.

Dále byla zakázaná výuka na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách od středy 11. března 2020.

 

Prevence šíření koronaviru

https://www.mvcr.cz/clanek/nova-povinnost-pro-cizince-zijicich-v-cr.aspx

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408965&TypeID=2