ZRUŠENO – Obecní úřad Silůvky informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce

Obecní úřad Silůvky dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích informuje o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky svolaného starostou obce panem Zdeňkem Praxem.

Místo konání: zasedací místnost v 1. patře obecního úřadu Silůvky, Prachatičky 39.

Doba konání: středa 18.3.2020 v 19 hodin.

oznámení a program  Program veřejného zasedání je zveřejněn na elektronické úřední desce