Byla nařízena Exekuce na majetek sousední obce Prštice

Na majetek sousední obce Prštice byla zahájena exekuce pověřeným Exekutorským úřadem BRNO-MĚSTO, kterou nařídil Okresní soud Brno-venkov – viz. dokument ke stažení zde.

Sousední obec Prštice – poloviční spoluvlastník staveb ČOV zaplatila za rekonstrukci ČOV zatím jen částečně a nesplnila tak řádně povinnost nařízenou jí pravomocným rozsudkem OkresníhoKrajského soudu a nadále dluží naší obci svůj podíl za odsouhlasenou, schválenou, povolenou a zkolaudovanou stavbu – rekonstrukci společného majetku ČOV!!!

V blízké době očekáváme další navazující soudní rozhodnutí, kdy je již nesporné, že jsme v právu, že jsme nekonali žádné protiprávní ani svévolné kroky se společným majetkem a že sousední obec Prštice má povinnost uhradit Silůvkám za zhodnocení společného majetku svůj díl a plně uhradit náklady řízení a také úroky z prodlení ve výši 7,75%. viz. další úplné informace v jiném článku níže.

Sousední obec Prštice nám také dluží za čištění odpadních vod od roku 2010 více jak 1,5 mil Kč a nepochopitelně oddaluje toto bezdůvodné obohacení uznat a zaplatit. Dřívější starostové Prštic vždy  platili Silůvkám v pořádku a nevyvolávali žádné zbytečné spory.

Každý ví, že Prštice zaplatit jednou budou muset.

Každým dnem tak dluhy Prštic narůstají včetně plateb za právníka, nákladů na soudní řízení a úroků.

Každý v Silůvkách i v Pršticích ví, že splašky z Prštic tečou přes kanalizaci obce Silůvky do společné ČOV.

Každý ví, že ČOV je od počátku výstavby od r. 1994 ve spoluvlastnictví obou obcí 50% na 50% a že obec Silůvky zajistila pro sousední Prštice dotace na zhodnocení majetku ve výši 6mil. Kč

Každý ví, že obec Silůvky se o čistírnu vzorně stará a provozuje ji podle dohody na jednání starostů všech tří obcí již od r.2007.

Každý ví, že obec Silůvky hradí za obě obce všechny finanční náklady potřebné na vyčištění odpadních vod produkovaných z obou obcí.

Každý ví (i děti ve školce), že za takovou službu se platí!!!!!

Občané obou obcí to také ví a řádně všichni stočné platí.

Jediný, kdo to neuznává a za vyčištění odpadních vod ani za zhodnocení majetku neplatí je nynější představitel obce Prštice, který obec zastupuje podle zákona navenek a měl by jednat v zájmu obce a občanů obce.

Po všech prohraných soudech a uložených povinností přibyla obci Prštice už i exekuce zakazující obci Prštice nakládat se svým majetkem. Naprosto zbytečné náklady na soudní výlohy a úroky už dosahují milionových částek. Tyto náklady jsou ke škodě obce Prštice, tak opravdu nechápeme, kde je ten zájem občanů takto nesmyslně utrácet z obecních peněz??? Občané obce Prštice by se měli zamyslet, kdo je za takto vzniklou škodu v Pršticích odpovědný.

Proto, aby obec Prštice odložila výkon exekuce, zaplatila exekutorovi dlužnou částku, tedy  jistotu ve výši vymáhané částky včetně oprávněných nákladů exekutora. dokument zde