Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Silůvky

Základní škola a Mateřská škola Silůvky zve srdečně všechny rodiče žáků, předškoláků, prarodiče a přátele školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

konaný dne 17. ledna 2011 v době od 7.45 do 11.30 hod ve třídě ZŠ.

Škola nabízí:

  • klidné, rodinné a příjemné prostředí
  • individuální přístup, tolerantnost, ohleduplnost, vzájemnou komunikaci
  • kvalifikované pedagogy
  • logopedickou prevenci
  • předškolní přípravu pro bezstarostný a bezproblémový vstup do 1. třídy
  • výtvarný kroužek (o.s. Dílna Ořechov)
  • hudební přípravný ročník (při ZuŠ Ořechov)
  • kroužek anglického jazyka
  • od školního roku 2011/12 výuku anglického jazyka od 1. ročníku za
  • pomoci počítačové sítě a interaktivní tabule